Impozit progresiv din 2018

8 ianuarie 2017

Să nu ui­tați că ide­ile as­tea sunt sus­ți­nute de ALDE, adică de ali­anța po­li­tică din care dom­nul Tă­ri­ceanu pre­dică li­be­ra­lis­mul eco­no­mic și in­vită mem­brii PNL să i se ală­ture pen­tru a re­con­strui dreapta li­be­rală. Așa arată po­li­tica li­be­rală în cre­ie­rii bor­fa­șu­lui ăla.

Mai e un an. Poate re­u­șim să scă­păm de ei până atunci.

Există dis­cu­ţii în Gu­vern pri­vind in­tro­du­ce­rea, din 2018, a unor im­po­zite di­fe­renţi­ate pen­tru anu­mite ti­puri de ve­ni­turi, po­tri­vit vi­ce­pre­mi­e­ru­lui Da­niel Con­stan­tin. Acesta a pre­ci­zat însă că nu va fi mo­di­fi­cată cota unică de 16% în in­te­gra­li­tate. Dis­cu­ţi­ile pri­vind acest su­biect ur­mează să aibă loc pe par­cur­sul anului.

Ci­tește: Vi­ce­pre­mi­e­rul Da­niel Con­stan­tin:  Cota unică rămâne, dar se iau în cal­cul im­po­zi­tele di­fe­renţi­ate pen­tru 2018 | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.