Mințim și noi mai cu talent?

16 ianuarie 2017

Si­mona Ha­lep ar tre­bui sa stea mai mult prin țară, pen­tru că de când se vân­tură pe tot ma­pa­mondul a pier­dut și bu­nele în­demâ­nări ale unui ro­mân is­cu­sit: nu mai știe să mintă.

Anul tre­cut, la Aus­tra­lian Open, după ce a mân­cat bă­taie tot în runda inau­gu­rală de la o ju­că­toare mult mai slab co­tată, se scuza că a avut pro­bleme de sănătate:

To­tul a fost din ca­uza pro­ble­me­lor de să­nă­tate. Nu am fost pre­gă­tită bine pen­tru că am avut multe pro­bleme în ul­tima vreme din ca­uza ră­ce­lii, din ca­uza sto­ma­cu­lui şi din ca­uza ten­do­nu­lui. Toate s‑au adu­nat şi nu m‑au lă­sat să fac tot ce pu­team face.

Anul ăsta, îna­inte de Aus­tra­lian Open, zi­cea că e ok cu să­nă­ta­tea și că e pre­gă­tită să rupă racheta:

Sunt ok, mă simt bine. m‑am pre­gă­tit ex­ce­lent în Aus­tra­lia, abia aş­tept să in­tru pe te­ren, voi fi foarte ra­pidă, sunt fo­cu­sată pe meci şi voi da to­tul, am ui­tat ce s‑a în­tâm­plat anul tre­cut, mă bu­cur că des­chid turneul.

După cafteala je­nantă din me­ciul inau­gu­ral să­nă­ta­tea de fapt nu e ok, dar e prima oară când dă vina pe să­nă­tate (prima oară în ul­ti­mele cinci mi­nute, probabil):

Am avut du­reri mari de la Shen­zhen în­coace. În ul­ti­mele zile am luat me­reu an­ti­in­fla­ma­toare. Am ten­di­nită la ge­nun­chiul stâng, știam că nu pot juca la ca­pa­ci­tate ma­ximă, e prima dată când dau vina pe o ac­ci­den­tare, pro­ba­bil tre­buie să iau o pauză.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.