Incredibil. Un pesedist onest.

19 ianuarie 2017

De­pu­ta­tul PSD Că­tă­lin Ra­du­lescu a de­cla­rat azi că nu mai e ca­zul ca ti­ne­rii să iasă în stradă și să pro­tes­teze, pen­tru că or­do­nanța de gra­ți­ere nu este fă­cută pen­tru po­li­ti­cieni, ci pen­tru hoți. Nu pot de­cât să sa­lut in­cre­di­bila one­s­ti­tate a dom­nu­lui de­pu­tat care, prin sin­ce­ri­ta­tea sa, ne lă­mu­rește în ce ca­li­tate ar fi gra­ți­ate ur­mă­toa­rele persoane:

Dan Vo­i­cu­lescu (pa­tro­nul Antena3), Li­viu Drag­nea, S.O.Vântu (au­to­rul tu­nu­lui FNI), fos­tul pri­mar Pie­done, Nicu­șor Con­stan­ti­ne­scu (fost șef CJ Con­stanța), C. P. Tă­ri­ceanu, Ga­briel Oprea, Elena Udrea, Adrian Se­ve­rin, etc. Dom­nul Ră­du­lescu are drep­tate: toți sunt niște hoți or­di­nari, nici­de­cum politicieni.

Dom­nule de­pu­tat, pro­blema Ro­mâ­niei nu este fap­tul că avem prea mulți hoți în puș­că­rie, ci că avem prea mulți în par­la­ment! E mo­men­tul să‑i tri­mi­tem la lo­cul lor: în penitenciare.

UPDATE: Dom­nul de­pu­tat este el în­suși con­dam­nat cu sus­pen­dare. Este, deci, ex­pert în hoție.

Ci­tește: De­pu­tat PSD con­dam­nat cu sus­pen­dare des­pre OUG pri­vind gra­ti­e­rea: Ti­ne­rii nu ar tre­bui sa mai iasa in strada. Acest pro­iect nu e fa­cut pen­tru po­li­ti­cieni — Po­li­tic — HotNews.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.