Cine e directoarea cancelariei lui Dragnea

20 ianuarie 2017

Mă, cum dra­cu­lui se gă­sesc ăș­tia unii pe al­ții? Că unde e un hoț pre­cis mai sunt vreo șapte în ju­rul lui drept aju­toare de nă­dejde. Eu cred că au în pla­nul de interviu:

– Și, ia zi, vrei să lu­crezi la parlament?
— Da.
— Ai fu­rat ceva la viața ta?
— Nu prea…
— Da’ mă­car în fa­mi­lie ai niște hoți?
— Da, tata a luat 3 ani cu suspendare.
— Ok, ești de‑a noas­tră. De mâine începi.

Di­rec­toa­rea Can­ce­la­riei pre­șe­din­te­lui Ca­me­rei De­pu­ta­ți­lor, Anca Spi­ri­don, de la cal­cu­la­to­rul că­reia a fost re­dac­tat pro­iec­tul Or­do­nan­ței de Ur­gență pri­vind gra­ți­e­rea, este fiica unui fost pri­mar PSD din Dăr­mă­neşti (ju­deţul Ba­cău), Con­stan­tin Spi­ri­don, con­dam­nat de­fi­ni­tiv la 3 ani de în­chi­soare cu sus­pen­dare pen­tru lu­are de mită.

Ci­tește: Di­rec­toa­rea Can­ce­la­riei lui Drag­nea este fiica unui fost pri­mar PSD con­dam­nat definitiv


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.