Decrețeii din America

24 ianuarie 2017

Și­rul nesfâr­șit al tâm­pe­ni­i­lor pe care le va face Trump a în­ce­put. Prima din­tre ele a fost să de­cidă că taie fon­du­rile pen­tru or­ga­ni­za­ți­ile in­ter­națio­nale care re­co­mandă avor­tul ca me­todă de pla­ni­fi­care fa­mi­li­ală. Cam asta a fă­cut și Ceau­șescu în ’66.

Un do­bi­toc în­con­ju­rat de șapte băr­bați de­cid des­pre li­ber­ta­tea se­xu­ală a fe­me­i­lor. Pen­tru că așa e nor­mal, nu?

Acuși o să‑i au­zim și pe fun­damen­ta­liș­tii noș­tri or­to­do­cși: n‑ar fi bine să le pu­nem pe mu­ieri să fete într-una? (scu­zați lim­ba­jul, în­cerc să re­dau mo­dul lor de gândire).

Ci­tește: Do­nald Trump Signs Anti-Abor­tion Exe­cu­tive Or­der, Sur­ro­un­ded By Men | The Hu­ffin­gton Post


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.