În atenția tovarășului Trump

31 ianuarie 2017

Dragă to­va­rășe Trump, ne face plă­cere să vă in­for­măm că pri­mul punct de pe agenda pro­te­jă­rii ce­tă­țe­ni­lor ame­ri­cani a fost atins în mod ma­gis­tral prin ge­ni­ala dvs. de­ci­zie de a in­ter­zice ac­ce­sul în SUA a unor ele­mente de­cla­sate și du­ș­mă­noase. De acum îna­inte nu­mă­rul ame­ri­ca­ni­lor omorâți de te­ro­riști va scă­dea de la 2 la 0. Minunat.

Spe­răm că veți con­ti­nua cu acest tip de mă­suri pen­tru a re­zolva ce­le­lalte pro­bleme care ca­u­zează mor­ta­li­ta­tea ne­do­rită a ce­tă­țe­ni­lor SUA. Vă so­li­ci­tăm de aceea să emi­teți de­crete pre­zi­den­ți­ale pentru:

  • in­ter­zi­ce­rea ful­ge­re­lor pe te­ri­to­riul SUA
  • in­ter­zi­ce­rea auto­bu­ze­lor pe te­ri­to­riul SUA
  • in­ter­zi­ce­rea co­si­toa­re­lor pe te­ri­to­riul SUA
  • in­tro­du­ce­rea obli­ga­ti­vi­tă­ții dor­mi­tu­lui pe po­dea, nu în pat
  • in­ter­zi­ce­rea ar­me­lor de foc în SUA, ao­leu, asta nu se poate!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.