În fruntea lor, un fiu al țării

2 mai 2017

Cum s‑ar zice, avem de a face cu to­va­ră­șul Er­do­gan Ta­yyip Re­cep, cel mai iu­bit fiu al ță­rii, pre­șe­dinte al Re­pu­bli­cii So­ci­a­liste Tur­cia, co­man­dant su­prem al for­țe­lor ar­mate, se­cre­tar ge­ne­ral al Par­ti­du­lui AKP, în­tâiul agri­cul­tor al Tur­ciei, cel mai bun strun­gar, frezor și ra­bo­tor din sud-es­tul sud-es­tu­lui șamd.

Unde am mai au­zit eu ti­tu­la­tu­rile as­tea oare? Parcă mi-ar fi cu­nos­cute de undeva…

Re­cep Ta­yyip Er­do­gan a re­ve­nit ma­rţi în Par­ti­dul Jus­ti­ţiei şi Dezvol­tă­rii (AKP), aflat la pu­tere în Tur­cia, după aproape trei ani de când a pă­ră­sit această for­ma­ţiune po­li­tică ca ur­mare a ale­ge­rii sale în fun­cţia de preşedinte.

Ci­tește: Er­do­gan se pre­gă­teşte să re­vină la şe­fia AKP | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.