Toate româncele vor fi gravide

10 mai 2017

Și asta se va în­tâm­pla foarte cu­rând, cam într‑o lună de-acuma îna­inte. Știu si­gur, nu e loc de în­do­ială, am aflat de la du­amna Lia Ol­guța. Iar ea si­gur este foarte deș­teaptă, pen­tru că nu­mai așa se ex­plică fap­tul că a ajuns mi­nis­tru. Nu sun­teți con­vinși? Stați că vă explic.

Deci du­amna Ol­guța a zis la te­le­vi­zor că ea s‑a gân­dit la po­ves­tea asta cu mo­di­fi­ca­rea con­sti­tu­ției, adică să scrie acolo că fa­mi­lia e fă­cută dintr-un băr­bat și o fe­meie. Da’ ea nu s‑a gân­dit așa cum ne gân­dim noi ăș­tia, pros­ti­mea de rând. Ea s‑a gân­dit cu min­tea de mi­nis­tru al mun­cii! Și și‑a dat seama că e foarte bine să scriem în con­sti­tu­ție că fa­mi­lia se face dintr-un băr­bat și o fe­meie pen­tru că noi tre­buie să în­cu­ra­jăm natalitatea.

Pros­to­van cum sunt, eu ime­diat m‑am gân­dit că na­ta­li­ta­tea ci­tește con­sti­tu­ția Ro­mâ­niei și se simte în­cu­ra­jată. Dar nu e așa, na­ta­li­ta­tea nu știe să ci­tească. Și atunci cum? mă veți în­treba. Nu poate să fie de­cât o sin­gură ex­pli­ca­ție: cam peste o lună, după ce po­po­rul ro­mân vo­tează mo­di­fi­ca­rea prin re­fe­ren­dum și noua pre­ve­dere va fi pu­bli­cată, toate fe­me­ile din Ro­mâ­nia vor rămâne brusc gra­vide. Pen­tru că, bă fra­ie­ri­lor, așa se în­cu­ra­jează na­ta­li­ta­tea, scri­ind ce tre­buie în con­sti­tu­ție, nu cum zic proș­tii ăia de so­cio­logi care sus­țin că tre­buie să cre­ască nive­lul de trai! N‑are treabă PIB-ul Ro­mâ­niei cu na­ta­li­ta­tea, e de ajuns să mo­di­fi­căm con­sti­tu­ția și pe ro­mâni o să‑i apuce un chef ne­bun de f…t, ches­tie care va re­zulta în pu­z­de­rie de co­pi­lași dră­guți și deș­tepți ca du­amna Lia Olguța.

E clar acum?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.