Reclame la radio

19 mai 2017

Am o cu­ri­o­zi­tate: când a fost ul­tima oară când ai cum­pă­rat ceva pen­tru că ai au­zit re­clama la ra­dio? Pen­tru că eu n‑am cum­pă­rat nici­o­dată ni­mic pe baza unei re­clame ra­dio. Și am o bă­nu­ială că sunt bani arun­cați pe geam. Plus că nu există nici un fel de me­ca­nism care să do­ve­dească efi­ciența lor.

Să luăm un exem­plu. As­cult emi­siu­nile lui Mo­ise Gu­ran ori de câte ori am oca­zia. Sunt spon­so­ri­zate de Banca Transil­va­nia. Aud me­reu re­clama, dar nici nu mi-ar trece vreo­dată prin cap să-mi fac cont acolo. Nu mă in­te­re­sează. Câți cli­enți noi a avut banca de pe urma spon­so­ri­ză­rii? Ce vo­lum de bu­si­ness a atras?

Și, dacă tot n‑are nici un efect con­cret, de ce nu ne scu­tesc de în­tre­ru­pe­rile as­tea pe care toți le detestăm?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.