That makes two of you

24 mai 2017

Nu de­mult, Do­nald Trump spu­nea că ar fi ono­rat să se în­tâl­nească cu Kim Jong-un dacă s‑ar ivi oca­zia. Acum îl ca­te­go­ri­sește ca nebun.

Să pu­nem cap la cap in­for­ma­ți­ile. Cine este ono­rat să se în­tâl­nească un ne­bun? Un alt nebun.

Is Kim Jong-un a crazy guy with nu­clear wea­pons? Pro­ba­bly. But, hey Do­nald, that ma­kes two of you!

Pre­se­din­tele ame­ri­can, Do­nald Trump, a afir­mat des­pre li­de­rul nord-co­re­ean Kim Jong-Un, in cur­sul unei dis­cu­tii te­le­fo­nice pur­tate la sfar­si­tul lu­nii apri­lie cu omo­lo­gul sau fi­li­pi­nez, Ro­drigo Du­terte, ca este “un ne­bun cu arme nucleare”.

Ci­tește: Do­nald Trump, des­pre Kim Jong-Un: Un “ne­bun cu arme nu­cleare” — In­ter­na­tio­nal — HotNews.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.