Sexgate în sutană

16 iunie 2017

În­țe­leg că domnu’ epi­scop a fost șan­ta­jat și de aia a in­ter­ve­nit po­li­ția. Da’ sunt tare cu­rios cum e cu fil­ma­rea aia în care domnu’ epi­scop are cu­ri­o­zi­tăți ne­fi­rești le­gate de un alt băr­bat. Păi nu ne în­vață pe noi bi­se­rica să nu că­dem în pă­ca­tul ho­mo­se­xu­a­li­tă­ții? N‑a strâns bi­se­rica sem­nă­turi să mo­di­fi­căm con­sti­tu­ția?

Coa­li­ția pen­tru Fa­mi­lie ce pă­rere are? Că ei sunt spe­cia­liști în așa ceva. Nu le e frică să nu facă pro­ze­liți dom’ epi­scop? Că cică așa ar fi, ho­mo­se­xu­a­li­ta­tea e con­ta­gi­oasă…

Ju­de­că­to­rii Tri­bu­na­lu­lui Va­slui au res­pins pro­pu­ne­rea de ares­tare a trei pre­oţi acu­zaţi că l‑au şan­ta­jat pe Epi­sco­pul Hu­şi­lor, Cor­ne­liu Bâr­lă­deanu, cu un fil­mu­leţ în care acesta ar apă­rea îm­pre­ună cu un fost elev de se­mi­nar, în pre­zent preot, într‑o pos­tură com­pro­mi­ţă­toare.

Ci­tește: Des­co­pe­rire scan­da­loasă în do­sa­rul „sex­gate în su­tană“: epi­sco­pul Hu­şi­lor, fil­mat ală­turi de un băr­bat în ipos­taze por­no­gra­fice. Cine apare ală­turi de pre­lat | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.