Ce mai fac naționaliștii de serviciu

1 iulie 2017

Poate mi se pare mie, dar ci­tesc în presa ul­ti­me­lor săp­tămâni niște in­for­ma­ții care su­ge­rează miș­cări sus­pecte ale unor li­deri care au ve­nit la pu­tere pe fon­dul unor vo­turi na­țio­na­liste. Pri­mul e Trump, cel care a pro­mis oa­me­ni­lor că va face Ame­rica mare din nou și care da sem­nele unei agre­si­vi­tăți in­sis­tente în pri­vința Co­reei de Nord. E ade­vă­rat că acolo lu­cru­rile nu sunt în re­gulă, dar mi se pare că Trump în­cearcă să-și facă o agendă din su­biec­tul re­u­ni­fi­că­rii Co­reei, ca să-și re­pare ima­gi­nea grav ava­ri­ată de pro­pria per­for­manță po­li­tică. Ceea ce cu si­gu­ranță nu va lăsa China indiferentă.

Mai aproape de noi, în Mol­dova, Igor Do­don pare un pre­șe­dinte care se zbate de unul sin­gur să im­pună o di­rec­ție și un gu­vern pro-ruse. Pen­tru că agi­ta­ția lui e nițel cam ste­rilă, are ne­voie de o lo­vi­tură de ima­gine care să‑i dea mai multă cre­di­bi­li­tate. Și am im­pre­sia că vrea să facă un troc cu Mo­scova: voi îmi dați îna­poi Trans­nis­tria ca să‑i im­pre­sio­nez pe mol­do­ve­nii mei, eu im­pun apoi o orien­tare pro-rusă ge­ne­rală și vă dau la schimb toată Moldova.

Sper că‑s doar niște im­pre­sii de-ale mele. Pen­tru că ar fi în­gro­zi­tor ca de­ra­pa­jele na­țio­na­liste ale unor po­poare să afec­teze vi­i­to­rul tuturor.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.