Noi gratuități pentru copii de la PSD

9 iulie 2017

Îmi face plă­cere să fiu prin­tre pri­mii care vă anunță că pro­gra­mul de gu­ver­nare al PSD cu­prinde noi gra­tu­i­tăți pen­tru toți co­piii din Ro­mâ­nia. Da, ați ci­tit bine, e vorba des­pre toți! În­ce­pând chiar de as­tăzi hrana și îm­bră­că­min­tea co­pi­i­lor până la vâr­sta de 18 ani va fi gratuită.

Dacă nu în­țe­le­geți cum e po­si­bil așa ceva, vă rog să ur­mă­riți ima­gi­nea de mai jos.

După cum v‑a ex­pli­cat dom­nul mi­nis­tru al edu­ca­ției, gra­tu­i­ta­tea este acor­dată atât de stat, cât și de pă­rinți. În ca­zul hra­nei și îm­bră­că­min­tei sta­tul va acorda o parte din gra­tu­i­tate (res­pec­tiv 0%), pă­rin­ții vor acorda altă parte din gra­tu­i­tate (res­pec­tiv 100%), iar co­pi­lul nu va plăti ni­mic. Deci gra­tis, frate!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.