Ei sunt România

13 iulie 2017

De fi­e­care dată când apar niște di­fe­rențe de opi­nii în­tre cei aflați la pu­tere și cei din opo­zi­ție se ivește și su­biec­tul de­ni­gră­rii Ro­mâ­niei. În opi­nia ce­lor de la pu­tere, dacă sunt cri­ti­cați în vreun fel, e te­ri­bil de rău pen­tru Ro­mâ­nia. Ne stri­căm ima­gi­nea, sus­țin ei.

Și nu e vorba doar de PSD, și ce­le­lalte par­tide care s‑au pe­rin­dat la pu­tere au avut ace­eași opi­nie, dar e drept că PSD ex­ce­lează în acest dis­curs. Se pare că lor le‑a in­trat în cap că, o dată aju­nși la gu­ver­nare, per­soa­nele lor se con­fundă cu țara. Ei sunt țara, deci orice ai spune rău des­pre ei, jig­nești patria.

Din fe­ri­cire țara asta e mult mai mult de­cât ei. Nu­mai că țara asta nu e în stare să pună în frun­tea ei niște oa­meni care să ne facă cin­ste și des­pre care să pu­tem spune cu mâna pe inimă: ei sunt România.

Li­de­rul so­cial-de­mo­cra­ţi­lor a mai spus că în nicio ţară acest tip de ati­tu­dine al unor in­sti­tu­ţii nu a du­rat foarte mult.

Ci­tește: Drag­nea: Tu­dose este mâh­nit din ca­uza afir­ma­ţi­i­lor de­ni­gra­toare la adresa Guvernului


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.