Electric Castle a la ’80

13 iulie 2017

Când am au­zit prima oară că Mi­ra­bela Dauer și Co­rina Chi­r­iac sunt in­vi­tate la sec­țiu­nea Di­sco­teca de la Elec­tric Cas­tle, m‑am gân­dit că e po­si­bil să su­fere o mare și ne­me­ri­tată de­zi­lu­zie. Mi-am ima­gi­nat cum s‑ar simți să cânte în fața unei au­diențe de câ­teva per­soane, ră­tă­cite pe-acolo. La Elec­tric Cas­tle nu prea vin oa­meni de vâr­sta a treia, cei care știu cine sunt cele două ar­tiste. Iar ti­ne­rii — m‑am gân­dit eu — nici nu vor vrea să audă de mu­zica ro­mâ­nească ani­lor ’80.

Am avut o strân­gere de inimă la gân­dul ăsta și re­cu­nosc că mai mult pen­tru Co­rina Chi­r­iac, o voce pe care am apreciat‑o foarte mult. Un tim­bru ab­so­lut spe­cial, o dic­ție im­pe­ca­bilă, iar pie­sele ei spu­neau în­tot­dea­una o po­veste și, dacă nu în­țe­le­geți la ce mă re­fer, urmăriți‑o într‑o apa­ri­ție de acum 30 de ani. Pusă pe un aran­ja­ment mo­dern, ceva mai ro­c­kish, piesa asta ar fi și azi un hit.

Nu mi-au plă­cut la fel de mult pie­sele Mi­ra­be­lei Dauer, erau cumva mai sim­pliste, ori poate apa­ri­ția ei sce­nică — o fe­meie foarte scundă și nu toc­mai fru­moasă — m‑a influențat.

Dar m‑am în­șe­lat când am cre­zut că ni­meni nu va merge să le as­culte. Și uite ce‑a ieșit:


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.