Tudorel (nu prea) gândește

4 septembrie 2017

Dom’ pro­fe­sor Tu­do­rel, mai des­chi­deți Wi­ki­pe­dia din când în când. Ajută, pe cu­vânt. O să aflați că pro­cu­ro­rul ge­ne­ral în SUA nu e nu­mit de Se­nat, ci de pre­șe­dinte. Se­na­tul doar îl con­firmă. Dar pre­șe­din­tele îl poate des­ti­tui ori­când. V‑ați prins? Toc­mai v‑ați dat cu stân­gul în drep­tul și ați adus un ar­gu­ment în plus îm­po­triva pro­pri­i­lor te­o­rii… Nu e ca și cum ar fi prima oară.

Mi­nis­trul Jus­ti­tiei, Tu­do­rel Toa­der, a con­fir­mat, luni seara, intr‑o emi­siune la An­tena 3, ca se va in­talni, marti di­mi­ne­ata, la ora 8:30, la se­diul Mi­nis­te­rul Jus­ti­tiei, cu am­ba­sa­do­rul Sta­te­lor Unite.

Ci­tește: Tu­do­rel Toa­der dis­cuta marti di­mi­ne­ata cu Hans Klemm des­pre mo­di­fi­ca­rea le­gi­lor jus­ti­tiei: Poate e in­gri­jo­rat ca nu am pro­pus sis­te­mul ame­ri­can, care pre­vede ca pro­cu­ro­rul ge­ne­ral e nu­mit de Se­nat. Ma gan­desc si eu sa pro­pun sa fie nu­mit de Se­nat — Esen­tial — HotNews.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.