Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
28
nov
În en­tu­zi­as­mul ăsta de a salva toată na­tura prin non-in­ter­ven­ții se mai în­tâm­plă să o și dăm în bară. Nu prea are ni­meni timp să con­state ches­tii din as­tea. Im­por­tant e să sal­văm. De pildă în [...]
6
nov
Trecu va­lul cu me­too și n‑apucarăm să ne dezme­ti­cim și noi mai bine, să cer­ce­tăm în ju­rul nos­tru des­pre una și alta apropo de efec­tele pe care le‑a pro­dus acest su­biect la nivel so­cial. Nu pot de­cât să sper [...]