Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
22
mar
M‑am în­tre­bat une­ori ce s‑o fi în­tâm­plând cu ar­tiș­tii care pleacă în tur­nee lungi prin lume și care la fi­e­care două-trei zile au o re­pre­zen­ta­ție în fața unui pu­blic nou, avid să‑i vadă [...]