Miniblog
Navigând printre întâmplările zilei.
19
iul
Um­blă vorba prin târg că RATB face mare li­ci­ta­ție pen­tru un sis­tem in­for­ma­tic care să in­for­meze că­lă­to­rii des­pre tra­se­ele mij­loa­ce­lor de trans­port și orele apro­xi­ma­tive de tre­cere a [...]