Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cel mai cinstit pădurar

Ce-ar fi dacă ai deveni cel mai cin­stit pădu­rar din Româ­nia? Da, da, cu tine vorbesc, tu care spui că te doare sufle­tul de pădurile noas­tre care dis­par într-un ritm nebun de 3 hectare pe oră. Tu care de fiecare dată când dai pe inter­net de un arti­col despre niște defrișări sau lemn furat, dai like și […]De la indiferență la econazism

Avem în ultima vreme o teri­bilă ape­tență pen­tru soluți­ile rad­i­cale. Cu orice prob­lemă ne-am con­frunta, răspun­sul cel mai la îndemână pare să fie de fiecare dată ges­tul extrem. Dez­baterea rațion­ală, inven­tarul chibzuit al alter­na­tivelor, com­pro­misul înțelept nu ne mai sunt pri­eteni. Nu soluția prob­lemelor ne intere­sează, ci eradi­carea lor totală și defin­i­tivă. Însă prob­lemele au pros­tul obi­cei […]Să mori de-a‑n picioarelea

Marin Preda spunea într-unul din­tre cele­brele sale romane că moartea e un fenomen sim­plu în natură, doar oamenii îl fac înspăimân­tă­tor. Îmi amintesc că, atunci când am citit această frază cu care înce­pea firul poveștii, m‑am oprit, con­trariat de franchețea afir­mației. Am reflec­tat puțin la subiec­tul ăsta înainte de a relua lec­tura și mi-am lăsat gân­durile să […]Eu vreau să guverneze PSD

Pen­tru oricine pri­cepe puțină economie, nu la nivel de expert, ci doar atât cât să înțe­leagă mecan­is­mele ei sim­ple, e limpede că pro­gra­mul de guvernare al PSD este un basm de ador­mit copiii. Prob­lema e că, fiind pen­tru copii, a fost votat cu mult entuzi­asm de oameni care se pri­cep la economie cam tot atât cât un copil de […]Ghid practic de populism

Se spune despre PSD că are reflexe comu­niste de partid-stat. Dar ide­olo­gia este doar o față a mon­edei, iar cealaltă este retor­ica par­tidu­lui. Și câteo­dată retor­ica e mai impor­tantă. Așa cum s‑a întâm­plat în toți cei 27 de ani de după rev­oluție în care PSD nu a impre­sionat prin real­izările politice, ci prin retor­ica sa naționalist-populistă. La fel cum se întâm­plă acum în […]Meniu