Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Prizonieri în PSD

Jenica Dumitru este, sau a fost, șefa Ser­vi­ci­u­lui Resurse Umane din Direcția Gen­er­ală de Asis­tenţă Socială și Pro­tecția Copilu­lui Tele­or­man. Este una din per­soanele care știau foarte bine că Liviu Drag­nea — pe atunci președ­inte la Con­sil­i­u­lui Județean Tele­or­man — a dat dis­poz­iție ca la această direcție să fie anga­jate două per­soane care mai apoi nu au dat […]Abuzul în serviciu. Un posibil compromis.

Până la urmă care e tre­aba cu abuzul ăsta în ser­vi­ciu? Pen­tru că totul a devenit nițel con­fuz, cred, de când avem două dis­cur­suri în para­lel: unul al DNA care zice că e modal­i­tatea prin care par­tidele aflate la put­ere își con­solidează poz­iția și favorizează dis­creționar clien­tela politică, altul al PSD care spune că a incrim­ina penal abuzul înseamnă […]Piața Victoriei, următorul pas

Orice mi‐ar spune cineva, fap­tul că PSD și ALDE le‐au cerut pro­pri­ilor par­la­men­tari să stea în sală la moți­unea de cen­zură, dar să nu voteze, demon­strează că lid­erii celor două for­mați­uni politice se tem că nu mai dețin con­trolul. Iar asta con­firmă zvonurile cum că în PSD există o fisură tot mai mare între tabăra Drag­nea […]PSD încotro?

Dis­cu­tam într‐una din ser­ile tre­cute cu amici întâl­niți la proteste despre pla­nurile de guvernare ale PSD. Eram cu toții de acord că ceea ce își propun este foarte fan­tezist în condiți­ile în care nu pot finanța toate măsurile pe care le‐au anunțat și că, la un moment dat, vor veni după salari­ile celor care muncesc […]Dragă Codruța și Augustin

După cum vedeți aveți o susținere pop­u­lară despre care prob­a­bil ști­ați că există, dar nu aveați idee că e așa de mare și de deter­mi­nată. Ați câștigat‐o în parte voi, prin fer­mi­tatea cu care ați insi­s­tat în lupta împotriva corupției. Ați câștigat‐o în parte prin politi­cieni, care au reușit să aducă românii la exas­per­are cu nes­fârșitele dovezi de […]Meniu