Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Elefanții lui Iohannis

Orice ar spune cineva, modul în care a acționat în ultima vreme președ­in­tele Iohan­nis a fost impeca­bil. Pen­tru prima dată de când l‑am votat sunt cu ade­vărat bucuros de alegerea pe care am făcut‑o atunci. Căci, după îndelun­gatele sale absențe pub­lice și nenumăratele mele aștep­tări politice, o bună bucată de vreme am simțit tot mai multă deza­mă­gire în legă­tură […]Cum poate opri Iohannis dezastrul

Ce a vrut să spună Iohan­nis în scur­tul, dar con­den­satul său dis­curs de la CSM, când — adresându-se direct min­istru­lui justiției — a sub­liniat că o lege a amnistiei și grațierii dată în folo­sul politi­cie­nilor cu prob­leme penale ar fi o cat­a­strofă pen­tru democrația românească și că el se va opune cu toată greu­tatea și put­erea funcției prezi­dențiale? Mulți au […]Guvern politic sau tehnocrat?

În ultimul an am auzit cu toții dez­baterea pub­lică pe care politi­cienii au făcut‑o, mai ales cei din PSD, despre deza­van­ta­jele unui guvern tehno­crat prin com­para­ție cu unul politic. Și, într‑o anu­mită măsură, chiar și guver­nul Cioloș — prin miniștrii săi — au expli­cat poz­iția difi­cilă în care se află, neavând spri­jinul politic nece­sar unor […]Mai e dreptate în țara asta?

Asta e una din­tre cele mai impor­tante între­bări pe care ni le punem în ultima vreme. Pen­tru că nici nu mai știm ce să cre­dem. Pe de o parte avem DNA și pro­ce­sele mar­ilor corupți, ceea ce ne face să cre­dem că lucrurile se schimbă. Dar vin alții, susțină­tori ai corupților, și urlă cât îi țin plămânii […]Jocul la cacealma

Liviu Drag­nea a făcut încă o greșeală dintr-un șir de erori care pare să nu se mai ter­mine. Prima a fost aceea că a cerut lui Cioloș să amâne niște măsuri de relaxare fis­cală care, legal, urmau să intre în vigoare de la 1 ian­uarie 2017, arătând tuturor că min­unatul său plan de guvernare are prob­leme majore de fez­abil­i­tate. Ceea ce […]Meniu