Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Adevăratul liberalism economic

Dom­nul Tăriceanu vor­bește, în sfârșit, din pos­tura de om aflat în tre­burile țării. De mult și‑a dorit asta și iată că poporul cel suveran i‑a binecu­vân­tat par­tidul încă o dată, slobozindu‑l în par­la­ment, unde poate să își joace rolul de ușier la guver­nul PSD ade­vărat lib­eral. Și despre ce ne povestește dom­nia sa? Păi bineînțe­les despre cap­i­talul româ­nesc […]Ferestrele prin care privim

Îmi închipui că nu există o tris­tețe mai mare decât aceea de a trăi încuiat în închisoarea pro­priei minți, pri­zonier al pro­pri­ilor tale coș­maruri, fără sper­anța unei viitoare grațieri. Viața tre­buie să ți se pară o nes­fârșită cor­voadă atunci când nimic din ceea ce te încon­joară nu-ți este pe plac și nu poți vedea nici un licăr de sper­anță în […]Nenorocitul de danez

Prob­a­bil că vă aduceți aminte scan­dalul din primă­vară, de la Opera București, când Johan Kob­borg — balerin danez cu renume inter­național, direc­tor artis­tic al insti­tuției și un pro­mo­tor al mul­tor înnoiri aduse reper­to­ri­u­lui și cal­ității spec­ta­colelor — a fost ret­rogra­dat de către con­duc­erea Operei pe motiv că tit­u­latura de direc­tor artis­tic nu există în organ­i­gramă. A ieșit […]Observator la vot

După cum v‑am povestit cu ceva timp în urmă, anul ăsta mi-am zis că a venit vre­mea să vorbesc mai puțin despre ati­tu­dine civică și impli­care socială și să demon­strez ceva mai prac­tic aceste lucruri. Așa că m‑am impli­cat în câteva chestii mai mult sau mai puțin impor­tante, unele utile, altele nu chiar, însă toate din […]Glanda naționalismului

Eu am ajuns la con­cluzia că oamenii, din când în când, se tâm­pesc. Îi apucă ceva, se pare că nimeni nu știe exact ce, dar e un fel de scrân­teală la minte și o iau razna. Își pierd log­ica și rațion­a­men­tul clar, uită ce au învățat din expe­riențele lor și ale isto­riei și se apucă de făcut […]Meniu