Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
O zi fără penali

La prima vedere, fap­tul că Iohan­nis nu i‑a invi­tat ofi­cial la eveni­mentele de la 1 decem­brie pe cei cu prob­leme penale pare a fi doar un fel de con­tră politică, din cat­e­go­ria celor cu care ne-am tot obiș­nuit încă de pe vre­mea lui Tra­ian Băs­escu. Cu deose­birea că matrozul nu rata ocazia să și spună pub­lic câteva […]Coșmaruri naționaliste

A fost o vreme când aveam câțiva politi­cieni națion­al­iști și foarte vocali. Nimeni nu cred că i‑a uitat încă pe Funar și pe Vadim Tudor. Dis­cur­sul lor era plin de ură și de răutăți la adresa străinilor, încer­când să pună pe seama lor toate neputințele României. I‑am dis­prețuit pen­tru cuvin­tele și gân­durile pe care le aveau și […]Unirea nu contează, homosexualitatea da

Patri­o­tismul, așa cum îl înțe­leg eu, este o stare de spirit care te îndeamnă să faci lucruri bune pen­tru semenii tăi conațion­ali, pen­tru binele soci­etății din țara ta. Atâta doar că une­ori e cam greu să definești ce înseamnă binele țării și al poporu­lui. O fi bine la alegeri, de pildă, să votăm un anu­mit par­tid? Or fi acei […]Sensibilitățile domnului Ponta

Dom­nul Ponta este supărat nevoie mare că Iohan­nis s‑a așezat la Masa Tăcerii. Zice-se că ar fi interzis, scrie pe niște plăcuțe pe-acolo, prin parc. Însă în afară de plăcuțe — scrise nu se știe de cine — se pare că n‑ar exista nici o regle­mentare con­cretă care să interz­ică asta. Cică în Con­sil­iul Județean Gorj s‑a […]Constituția, usturoiul homosexualilor

Merg pe stradă și mă gân­desc că într‑o zi am să dau și eu peste un homo­sex­ual din ăsta care amenință familia tradițion­ală din Româ­nia. Nu știu, zău, ce am să fac în clipa aia, oscilez între dor­ința creștinească de a‑i trosni una în numele Tatălui și curi­oz­i­tatea de a afla cum pro­cedează ăștia de‑s așa […]Meniu