Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cum capturezi un urs (like a pro)

Astăzi ne vom ocupa de aspectele sub­tile și pro­funde ale prinderii urșilor de pe străzile din Româ­nia. Pen­tru că aparent situ­ația este mult mai com­pli­cată decât pare la prima vedere și, dintr-un prilej ocazional de știri sen­za­ționale, am ajuns să dez­batem prob­lema asta la nivel național, contrazicându-ne cum să le venim de hac și dacă e bine să‑i împușcăm […]Abramburismul din educație

PSD nu suportă ideea de a nu con­trola politic tot ce mișcă în țara asta. Prin toate pârghi­ile posi­bile ei vor să influ­ențeze soci­etatea ca să‑i voteze, să‑i aducă și mențină la put­ere. Nici un pre­text nu e prea jos­nic pen­tru asta. În cazul sis­temu­lui de edu­cație, vâr­ful de lance al PSD e madam Abram­burica, coana Cati Andronescu. […]Niște norme tehnice și-un agent vigilent

De curând s‑a stâr­nit iar dis­cuție mare pe tele­vi­zoare despre pădure. Subiec­tul zilei: agen­tul verde (pe numele de scenă Agent Green) a descoperit, în vig­ilența sa nemaiîn­tâl­nită, că min­is­terul medi­u­lui vrea să aprobe niște norme tehnice sil­vice care, pasămite Doamne, sunt făcute pen­tru niște grupuri de interese. Și dă‑i, și luptă! Subiec­tul a fost ime­diat pre­luat de Lat­rina 3, […]Este sistemul de educație impotent?

De vreo lună a intrat în vigoare un ordin al min­istru­lui edu­cației care aprobă și pune în vigoare Statu­tul ele­vu­lui. Presa n‑a făcut prea mare tam-tam pe subiect, eu unul cel puțin am ratat știrea la momen­tul apariției ordinu­lui, dar l‑am descoperit acum. Și am arun­cat o privire în diag­o­nală pe el. Sunt destul de multe de […]De la Tulcea la Sulina, via Chilia

Am tot amâ­nat să scriu despre drumeția de două zile prin deltă, cu bici­cletele. Într-un fel e mai bine așa, pen­tru că tim­pul e neîn­tre­cut în a tria ceea ce e cu ade­varat mem­o­ra­bil, prin sita lui fleacurile cad și se pierd, iar ceea ce e impor­tant rămâne cu tine. Poate că acum, după două luni de atunci, e mai potrivit să […]Meniu