Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Abramburismul din educație

PSD nu suportă ideea de a nu con­trola poli­tic tot ce mișcă în țara asta. Prin toate pâr­ghi­ile posi­bile ei vor să influ­en­țeze soci­e­ta­tea ca să‐i voteze, să‐i aducă și men­țină la putere. Nici un pre­text nu e prea jos­nic pen­tru asta. În cazul sis­te­mu­lui de edu­ca­ție, vâr­ful de lance al PSD e madam Abram­bu­rica, coana Cati Andro­ne­scu. […]Niște norme tehnice și‐un agent vigilent

De curând s‐a stâr­nit iar dis­cu­ție mare pe tele­vi­zoare des­pre pădure. Subiec­tul zilei: agen­tul verde (pe numele de scenă Agent Green) a des­co­pe­rit, în vigi­lența sa nemaiîn­tâl­nită, că minis­te­rul mediu­lui vrea să aprobe niște norme teh­nice sil­vice care, pasămite Doamne, sunt făcute pen­tru niște gru­puri de inte­rese. Și dă‐i, și luptă! Subiec­tul a fost ime­diat pre­luat de Latrina 3, […]Este sistemul de educație impotent?

De vreo lună a intrat în vigoare un ordin al minis­tru­lui edu­ca­ției care aprobă și pune în vigoare Sta­tu­tul ele­vu­lui. Presa n‐a făcut prea mare tam‐tam pe subiect, eu unul cel puțin am ratat ști­rea la momen­tul apa­ri­ției ordi­nu­lui, dar l‐am des­co­pe­rit acum. Și am arun­cat o pri­vire în dia­go­nală pe el. Sunt des­tul de multe de […]De la Tulcea la Sulina, via Chilia

Am tot amâ­nat să scriu des­pre dru­me­ția de două zile prin deltă, cu bici­cle­tele. Într‐un fel e mai bine așa, pen­tru că tim­pul e neîn­tre­cut în a tria ceea ce e cu ade­va­rat memo­ra­bil, prin sita lui flea­cu­rile cad și se pierd, iar ceea ce e impor­tant rămâne cu tine. Poate că acum, după două luni de atunci, e mai potri­vit să […]În munții Căpățânii

Anul tre­cut, în prag de toamnă, urca­sem cu pri­e­teni în Buila‐Vânturarița și ne minu­na­sem împre­ună de fru­mu­se­țea aces­tui munte mai puțin știut. Tru­di­sem din greu până în cur­mă­tura Bui­lei, la refu­giu, dar ade­vă­rata fru­mu­sețe a pei­sa­je­lor avea să ni se înfă­ți­șeze abia când am ajuns în muchia vâr­fu­lui Buila și apoi pe tot dru­mul de pe […]Meniu