Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Tiptil, tiptil…

…redescopăr muz­ica bună. Uite că am mai găsit (abso­lut întâm­plă­tor) încă o trupă intere­santă și o piesă pe măsură. Sper doar să nu se stingă prea repede și să mai aud despre ei peste câțiva ani. Că e secetă mare de muz­ică de cal­i­tate…Whatever works, Ebenezer

Sunt oamenii esențial­mente buni sau răi? Sun­tem în gen­eral încli­nați spre bună­tate, dar dete­ri­o­rarea relați­ilor sociale, lăco­mia și lipsa de edu­cație ne‐au dus spre pierzanie și am devenit mai răi decât sun­tem în esența noas­tră? Sau de fapt sun­tem răi prin natură și doar o edu­cație strictă, bazată pe argu­men­tum bac­ulinum, ne face să fim cât […]Mai bine decât

Ne apropiem tot mai mult de 22 decem­brie, când vom aniversa tre­cerea a 21 de ani de la rev­oluție, cu unul mai mult decât cei din pro­feția bru­ca­ni­ană. Dacă nu vă place cuvân­tul rev­oluție înlocuiți‐l cu altceva – nici mie nu mi se pare foarte potrivit, dar n‐am găsit unul mai inspi­rat. Reg­ula lui Bru­can era […]I’ll be what I am

Don’t know what I will, but until I will find meA girl that will stay and won’t play games behind me,I’ll be what I am, a soli­tary man…Soli­tary man – Johnny Cash “Moartea e un fenomen sim­plu în natură, doar oamenii o fac să pară îngroz­i­toare”. Așa deschide Marin Preda povestea din “Cel mai iubit din­tre pămân­teni”. Și replica asta are […]Istorie

În ultimii ani am un interes tot mai mare pen­tru isto­rie în toate aspectele sale: politică, soci­etate, cul­tură. Și asta pen­tru că încerc să găs­esc firul logic al dez­voltării umane, ideile și con­ceptele esențiale care au călăuzit fiecare epocă istorică, în sper­anța ascunsă că voi găsi locul, momen­tul, con­tex­tul în care am deviat defin­i­tiv spre […]Meniu