Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Stanno tutti bene

Am vazut de curând “Everybody’s fine” cu Robert De Niro – o poveste sim­plă despre fam­i­lie si val­o­rile pe care ea le cul­tivă, despre visele fiecăruia și despre cât de greu este să le împlinești, dar cât de comod și lin­iști­tor este să te minți că ceea ce ai real­izat este la fel de bun. Ca […]Motoarele economiei

Acum mai bine de un an mă între­bam cine formează faimoasa clasă de mijloc a României și cum va rezista ea crizei care atunci doar se pre­figura. Răspun­sul e azi evi­dent. Din păcate spaimele mele de atunci s‑au dovedit înte­meiate. Dar nu despre pre­moniți­ile mele mai mult sau mai puțin exacte vreau să povestesc aici, ci despre […]Te iubesc, dar nu pe tine

Zilele astea dom­nii jur­nal­işti de la Real­i­tatea şi-au descoperit vocaţia de lid­eri de sindi­cat. I‑a apu­cat o grijă neb­ună de pen­sionar şi de bietul buge­tar, de care sunt atât de pre­ocu­pați și îngri­jo­rați încât cred că au uitat com­plet de punctele de audi­ență în care își măsoară per­for­manțele. Nu doar că ni‑i expun din toate unghi­urile […]De anima

Cu cât te apropii de bătrâneţe, cu atât îţi e mai greu să nu crezi în viaţa de apoi. La un moment dat lucrurile devin chiar con­fuze: e oare înţelep­ci­unea vârstei cea care te face să vezi mai clar, să dis­tingi sen­suri pe care nu le per­ce­peai în tinereţe, ori este apropierea unui sfârşit conş­ti­en­ti­zat care te […]Încă o zi, carnavalul

O piesă sur­prinză­toare — cel puțin pen­tru mine — a lui Doru Stăn­culescu, cu un gust dulce-amar, la fel cum e și cafeaua.Meniu