Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
L’etat c’est moi

Iarna asta a fost prima iarnă ade­vărată după mult timp, Uite că a nins zdravăn în sfârşit şi, chiar dacă a fost mai greu să te deplasezi, iar fac­tura de gaze a cres­cut niţel, eu unul mă bucur să văd că natura s‐a întors acasă, la noi. Sun­tem în coasta maicii Rusia şi măcar din când în când tre­buie […]Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi

De douăzeci de ani aud vorbindu‐se despre refor­marea învăţămân­tu­lui româ­nesc, despre nevoia de schim­bare, fără a se întâm­pla ceva din punct de vedere prac­tic. Ba nu, ca să fiu drept ar tre­bui să menţionez iniţia­tiva dom­nu­lui Marga, fost min­istru al învăţămân­tu­lui, cel care a demarat un pro­ces de reformâ după un model com­pli­cat, pe care eu nu […]Nec plus ultra

Au tre­cut şi alegerile astea din urmă şi ne‐am ales cu un ace­laşi preşed­inte şi năravurile sale. Nu‐i vorbă alter­na­tiva nu era mai bună, ba din con­tra. Dom­nul Geoană con­curează put­er­nic cu cele­brul Bulă, dacă e să ne gândim la “pros­tia sa per­fectă, sfer­ică, lip­sită de orice imper­fecţi­une” – ca să‐l citez pe Doru Buşcu. Când […]A şti, a fi, a avea

Nu mai ţin minte când şi cum s‐a înrădă­ci­nat în mintea mea că lucrurile nu au prea mare val­oare şi că doar spir­i­tul con­tează. Se poate să fi fost efec­tul edu­caţiei prim­ite, deşi nu îmi amintesc ca mama să‐mi fi spus explicit despre asta. Familia mea n‐a fost una bogată, aş spune că aveau mai […]Despărţirea de copilărie

Am o pălărie de pai, cumpărată acum un an şi ceva în Veneţia, când soarele năuci­tor m‐a con­vins să trec peste ret­i­cenţa mea faţă de acest acce­so­riu ves­ti­men­tar şi să‐mi cumpăr una. Acum nu mai cred că sunt ridi­col cu pălărie (chiar şi de pai), une­ori chiar cochetez cu ideea de a purta una de fetru sau […]Meniu