Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Către Frontera, prin Segarcea

- Ce-ai lua cu tine, dacă s‑ar pune prob­lema Să faci zil­nic naveta între rai şi iad, ca să ţii nişte cur­suri? — O carte, o sti­clă cu vin şi‑o femeie, Doamne, dacă nu-ţi cer prea mult. — Ceri prea mult, îţi tăiem femeia, te-ar ţine de vorbă, Ţi-ar împuia capul cu fleacuri şi n‑ai avea timp […]Un ragazzo matto

Nu demult, acum câtva timp, eram în Braşov, în con­cediu. Mă plim­bam cu Car­men pe strada Repub­licii către Piaţa Sfat­u­lui şi cău­tam din priviri un loc plă­cut unde să ne oprim pen­tru o cafea. L‑am găsit pe o terasă a unei cafenele, pe strada Michael Weiss, aproape de inter­secţia cu Repub­licii (pen­tru cei ce mai ştiu Braşovul ante-revoluţie, […]La vie en rose

În ultima vreme am tot dat târ­coale vin­urilor roze – ceva mă îndemna spre ele, poate toamna care bate la ușă, poate o toană de‑a mea… M‑am lăsat furat de acest îndemn și am încer­cat câteva soiuri. Roze-ul de la Cas­tel Starmina (Vanju Mare) a fost un inceput intere­sant. L‑am racit bine, cum va sfa­tu­i­esc sa faceti […]Geografia sufletului nostru

Mi-am adus aminte despre munţi. Am a‑i mulţumi lui Alice pen­tru asta – un comen­tariu al ei mi‑a readus în minte nişte gân­duri mai vechi despre armo­nia din­tre relief şi sufle­tul fiecăruia din­tre noi. Nu mai ştiu unde, într-un roman cred, am citit despre un per­sonaj care iubea câmpia pen­tru spaţiul nes­fârşit pe care i‑l […]Manu Cavafu, colţ cu strada Victoriei

Zilele tre­cute mă aflam la Rîm­nicu Sărat, într‑o seară de sâm­bătă, adus acolo de nişte eveni­mente triste, la care nu vreau să mă gân­desc acum. Era finele unei zile agi­tate, cu multe de făcut, aşa că eram destul de obosit, dar era prea devreme pen­tru somn. Eram sin­gur în seara respec­tivă – m‑am gân­dit că […]Meniu