Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Către Frontera, prin Segarcea

- Ce‐ai lua cu tine, dacă s‐ar pune pro­blema Să faci zil­nic naveta între rai şi iad, ca să ţii nişte cur­suri? – O carte, o sti­clă cu vin şi‐o femeie, Doamne, dacă nu‐ţi cer prea mult. – Ceri prea mult, îţi tăiem femeia, te‐ar ţine de vorbă, Ţi‐ar împuia capul cu flea­curi şi n‐ai avea timp […]Un ragazzo matto

Nu demult, acum câtva timp, eram în Bra­şov, în con­ce­diu. Mă plim­bam cu Car­men pe strada Repu­bli­cii către Piaţa Sfa­tu­lui şi cău­tam din pri­viri un loc plă­cut unde să ne oprim pen­tru o cafea. L‐am găsit pe o terasă a unei cafe­nele, pe strada Michael Weiss, aproape de inter­se­cţia cu Repu­bli­cii (pen­tru cei ce mai ştiu Bra­şo­vul ante‐revoluţie, […]La vie en rose

În ultima vreme am tot dat târ­coale vinu­ri­lor roze – ceva mă îndemna spre ele, poate toamna care bate la ușă, poate o toană de‐a mea… M‐am lăsat furat de acest îndemn și am încer­cat câteva soiuri. Roze‐ul de la Cas­tel Star­mina (Vanju Mare) a fost un ince­put inte­re­sant. L‐am racit bine, cum va sfa­tu­iesc sa faceti […]Geografia sufletului nostru

Mi‐am adus aminte des­pre munţi. Am a‐i mulţumi lui Alice pen­tru asta – un comen­ta­riu al ei mi‐a rea­dus în minte nişte gân­duri mai vechi des­pre armo­nia din­tre relief şi sufle­tul fie­că­ruia din­tre noi. Nu mai ştiu unde, într‐un roman cred, am citit des­pre un per­so­naj care iubea câm­pia pen­tru spa­ţiul nesfârşit pe care i‐l […]Manu Cavafu, colţ cu strada Victoriei

Zilele tre­cute mă aflam la Rîm­nicu Sărat, într‐o seară de sâm­bătă, adus acolo de nişte eve­ni­mente triste, la care nu vreau să mă gân­desc acum. Era finele unei zile agi­tate, cu multe de făcut, aşa că eram des­tul de obo­sit, dar era prea devreme pen­tru somn. Eram sin­gur în seara res­pec­tivă – m‐am gân­dit că […]Meniu