Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Haideți să haidem

Cred cu tărie că, dacă ar tre­bui să ale­gem un slo­gan pen­tru români, sin­tagma "Hai­deţi să hai­dem" ar fi cel mai bun can­di­dat sau măcar între pri­mele trei opţiuni. În fie­care zi în jurul nos­tru se întâm­plă felu­rite lucruri aiu­ri­toare, lip­site de orice sens sau doar apa­rent ilo­gice, care te fac să te minu­nezi de […]Meniu