Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Regele și‑a făcut datoria

Regele și‑a făcut dato­ria. A trăit demn, arătându-ne mereu ori­zon­tul unei lumi în care moral­i­tatea și buna cuvi­ință sunt reperele fiecărei zile. Isto­ria l‑a alun­gat din­tre noi și trep­tat l‑am uitat. În urma lui am uitat și val­o­rile pe care el le reprezenta. De departe, n‑a mai putut să ne fie călăuză. Nu pen­tru că el […]Războiul cu urșii

Statul român a decis să rezolve prob­lemele cu urșii, tot mai des sem­nalate în ultima vreme: 140 de urși vor fi vânați. Prilej de nemulțu­mire pen­tru o parte din­tre români care n‑au ezi­tat să își man­i­feste deza­cor­dul cu această decizie. Este de partea lor ade­vărul sau de partea autorităților? Ori poate că ade­vărul e undeva în altă parte, […]Conversație despre bun simț

O întâm­plare aparent banală mi‑a prile­juit un moment de reflecție asupra nes­imțirii. Pe care o res­imt în con­tinuă creștere în jurul meu, cu fiecare zi care trece. Une­ori mă autolin­iștesc spunându-mi că, desigur, mi se pare. Alte­ori însă opti­mis­mul mă părăsește. La sală — un loc unde nu toc­mai abil­itățile int­elec­tuale sunt cele pe care le […]Pentru iubitorii pădurilor virgine

Pen­tru că subiec­tul e foarte dezbă­tut și foarte fierbinte, pen­tru că multă lume zice că e intere­sată de soarta pădurilor vir­gine, pen­tru că am câteva cunoșt­ințe de IT pe care le-am putut pune la tre­abă și pen­tru că am fost dis­pus să sac­ri­fic o zi de muncă în folo­sul vostru, am făcut o hartă inter­ac­tivă a pădurilor vir­gine pro­puse de […]Încă 4.000 de hectare de păduri virgine

Prob­a­bil că cei mai mulți nu știu că Româ­nia e pe cale să-și îmbogățească cat­a­logul de păduri vir­gine și cva­sivir­gine cu încă 4.000 de hectare. Și prob­a­bil că și mai puțini își imag­inează cine a iden­ti­fi­cat și pro­pus aceste păduri pen­tru includ­erea în cat­a­log. Nu e vreun ONG. Nu sunt ăia care se bat cu pum­nul în piept […]Meniu