Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Nostalgii comuniste

De fiecare dată când vine vor­ba despre vre­murile de dinainte de ’89, con­cetățenii mei se împart inevitabil în două mari tabere. Cum alt­fel? Căci pe aproape orice subiect știm să ne încolonăm dis­ci­plinați în spatele unor șabloane de gândire și să le trans­for­măm în bar­i­cade de pe care ne scuipăm și ne înjurăm rec­i­proc. Când […]Regele și‑a făcut datoria

Regele și‑a făcut dato­ria. A trăit demn, arătân­­du-ne mereu ori­zon­tul unei lumi în care moral­i­tatea și buna cuvi­ință sunt reperele fiecărei zile. Isto­ria l‑a alun­gat din­tre noi și trep­tat l‑am uitat. În urma lui am uitat și val­o­rile pe care el le reprezen­ta. De departe, n‑a mai putut să ne fie călăuză. Nu pen­tru că […]Războiul cu urșii

Stat­ul român a decis să rezolve prob­lemele cu urșii, tot mai des sem­nalate în ulti­ma vreme: 140 de urși vor fi vânați. Prilej de nemulțu­mire pen­tru o parte din­tre români care n‑au ezi­tat să își man­i­feste deza­cor­dul cu această decizie. Este de partea lor ade­vărul sau de partea autorităților? Ori poate că ade­vărul e unde­va […]Conversație despre bun simț

O întâm­plare aparent banală mi‑a prile­juit un moment de reflecție asupra nes­imțirii. Pe care o res­imt în con­tin­uă creștere în jurul meu, cu fiecare zi care trece. Une­ori mă autolin­iștesc spunân­­du-mi că, desig­ur, mi se pare. Alte­ori însă opti­mis­mul mă părăsește. La sală — un loc unde nu toc­mai abil­itățile int­elec­tuale sunt cele pe care […]Pentru iubitorii pădurilor virgine

Pen­tru că subiec­tul e foarte dezbă­tut și foarte fierbinte, pen­tru că multă lume zice că e intere­sată de soar­ta pădurilor vir­gine, pen­tru că am câte­va cunoșt­ințe de IT pe care le-am putut pune la tre­abă și pen­tru că am fost dis­pus să sac­ri­f­ic o zi de muncă în folo­sul vostru, am făcut o hartă inter­ac­tivă […]Meniu