Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Un munte de cașcaval

Îmi amintesc că pe vre­mea când eram copil, acum foarte mulți ani în urmă, atât de mulți că nici nu vreau să spun câți, îmi plăcea destul de mult caș­cav­alul Pen­teleu. Și cum den­u­mirea lui era străină de uni­ver­sul urban al copilăriei mele, am întrebat‑o pe mama ce e Pen­teleu. Maică-mea, prinsă cu oarece tre­buri ale […]Chiar avem păduri virgine?

Se vor­bește intens în ultima vreme despre păduri vir­gine și despre fap­tul că am avea în Româ­nia două treimi din ceea ce a mai rămas neatins în Europa. Ceea ce e de bine, nu‑i așa? E genul ăla de lucruri cu care ne mân­drim, deși n‑am con­tribuit cu nimic la ele, cum sunt copiii olimpici sau sportivii români. […]Aspiratoare de femei

Orice băr­bat din lumea asta cunoaște un ade­văr sim­plu: mașinile scumpe sunt ade­vărate aspi­ra­toare de femei. Dar dacă vine vorba despre motivul pen­tru care această teorie funcționează, tre­buie să recunoaștem că încă nu s‑a ajuns la un con­sens bine fun­da­men­tat din punct de vedere ști­ințific. Unii cred că femeile sunt proaste și cad ușor în […]Săraca fată bogată

Lumea întreagă e cu ochii pe cuplul prezi­dențial amer­i­can, pândind fiecare privire arun­cată pe furiș, fiecare gest necon­tro­lat, fiecare semn al gradu­lui de armonie din această căs­ni­cie. Toți vor să știe dacă "cel mai put­er­nic om al plan­etei" are sau nu difi­cultăți mat­ri­mo­ni­ale cu prima doamnă a Americii. Un subiect mai degrabă tragi-comic, aș zice. Iar aparențele […]Securistul cel bun

Zilele tre­cute am avut ceva de meș­terit pe lângă casă, mai pre­cis o mică mag­a­zie de unelte care tre­buia vop­sită la exte­rior. Ieri m‑am înar­mat cu o pen­sulă și‑o cutie de vopsea și m‑am apu­cat de tre­abă. Nu vroiam să las prea multe semne ale activ­ității mele de vop­si­tor ocazional, mă stră­duiam să nu împrăștii prea multă […]Meniu