Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Necesitatea și oportunitatea

Cine decide dacă un act admin­is­tra­tiv este nece­sar și opor­tun? Asta e una din­tre între­bările care nasc con­tro­verse zilele astea. Sen­atul a apro­bat prin vot niște mod­i­ficări leg­isla­tive care intro­duc ideea că un ales local — respec­tiv un pri­mar — nu poate fi tras la răspun­dere de alte autorități ale stat­u­lui pen­tru nece­si­tatea și opor­tu­ni­tatea decizi­ilor pe […]În mustul zăpezii

Uite că a tre­cut o lună de la prima ieșire pe munte de anul ăsta și abia acum mă învred­nicesc să scriu câteva cuvinte. Rușine să-mi fie! Nu demult eram mai har­nic la scris, dar în ultimul timp m‑am cam lenevit. Acum, că mi-am făcut aut­o­crit­ica, o sa iau și ceva măsuri de îndreptare. Dar să ne întoarcem […]Regii orașelor

Când vine vorba de bici­clit prin București, lumea are cele mai diverse păreri. Unii zic că e bine și că ar tre­bui ca toți să ne gândim mai mult la modul ăsta de a ne deplasa, alții sunt scep­tici și dau vina pe primărie care nu face nimic, iar alții pur și sim­plu ignoră surâză­tori subiec­tul. Dar […]Trump

După lovi­turile mil­itare ale SUA în Siria apar și primele reacții. Cele care vin din partea sirie­nilor și ale rușilor sunt abso­lut pre­viz­ibile — poate că sin­gura necunos­cută în acest moment este cât de mult va escal­ada Putin acest inci­dent. Este prima con­fruntare directă cu noul președ­inte amer­i­can și prob­a­bil că va dori să demon­streze […]Sistemul cangrenat

Impre­sia pe care majori­tatea din­tre români o au este că, atunci când un par­tid câștigă alegerile și preia guvernarea, este cât se poate de sim­plu să treacă la îndeplinirea promi­si­u­nilor făcute. Nu tre­buie decât să-și numească miniștrii și sec­re­tarii de stat pe funcții și să‑i dea bătaie. Însă, de mai bine de 25 de ani, con­statăm […]Meniu