Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Tradiția avortului la români

N‑am prac­ti­cat nicio­dată alpin­is­mul, deci nu pot să pretind nici un fel de expe­riență în dome­niul ăsta, dar am auzit că unul din­tre peri­colele care te pân­desc în acest sport este blo­ca­jul men­tal, momen­tul ăla când te afli în perete, prea sus ca să mai renunți, iar în fața ta nu mai vezi nici un fel […]Dragnea-Liiceanu, 1–0

Am urmărit zilele tre­cute inter­venți­ile celor patru per­soane care au reprezen­tat Româ­nia în dez­baterea din Comisia pen­tru Lib­ertăți Civile, Justiție și Afac­eri Interne a Par­la­men­tu­lui Euro­pean — eram curios să văd ce argu­mente s‑au adus și cum s‑au prezen­tat fiecare din­tre cei invi­tați să ia cuvân­tul. Dis­cur­sul min­istru­lui justiției nu m‑a sur­prins în nici un fel. […]Cum s‑a schimbat politica în România

Ieri seară mă întorceam de la Cluj. Se făcuse deja noapte, dru­mul era plin de camioane, așa că pe multe porți­uni n‑am avut altceva de făcut decât să stau în coada de tiruri, mergând cuminte cu 60 km/h și aștep­tând să se ivească ocazia unei depășiri noro­coase. În tim­pul ăsta am avut răgazul să mă gân­desc […]Dezastrul din Delta Dunării

Un pri­eten mi‑a trimis un link către un fil­muleț scurt care redă un "deza­s­tru" din Delta Dunării. Dom­nul Mihăilă Ște­fan, per­soana care filmează, zice că este jur­nal­ist pen­tru că scrie pe un site obscur numit Mic News (adică știri mici???). Pe Face­book am găsit o poză de pro­fil con­fuzantă — dom­nul Ște­fan are chip de femeie!?! — ală­turi de îndem­nul […]Cum manipulează Agent Green

În Româ­nia au exi­s­tat și încă mai există tăieri ile­gale în păduri. Este un fapt pe care îl cunoaștem cu toții și o bună parte din soci­etate este alar­mată, pe bună drep­tate. Lucrurile astea tre­buie să se oprească. Însă cum să le oprim? Primul pas, spun eu, este să înțelegem cine, unde, cum și cât se taie […]Meniu