Reflexe de fost milițian

Deși poate nu vi se pare, Pie­done este, în adân­cul fi­brei sale, un mi­li­țian de modă ve­che. Apu­că­tu­rile sale de Pris­tanda mo­dern sunt al­to­ite peste un ca­rac­ter de ca­ri­e­rist po­li­tic, re­zul­tând o com­bi­na­ție oa­re­cum in­e­dită de com­por­ta­mente și ati­tu­dini, de ti­pul sec­to­ris­tu­lui de Ber­ceni cu ifose de Su­per­man. In­sul gro­bian și in­cult n‑ar fi tre­buit să ajungă … Con­ti­nuă lec­tura Re­flexe de fost milițian