Dezastrul din Delta Dunării

Un pri­eten mi‑a trimis un link către un fil­muleț scurt care redă un "deza­s­tru" din Delta Dunării. Dom­nul Mihăilă Ște­fan, per­soana care filmează, zice că este jur­nal­ist pen­tru că scrie pe un site obscur numit Mic News (adică știri mici???). Pe Face­book am găsit o poză de pro­fil con­fuzantă — dom­nul Ște­fan are chip de femeie!?! — ală­turi de îndem­nul să bem doi litri de apă pe zi, să respirăm 15 metri cubi de aer curat și să facem miș­care. Nu zice nimic despre uti­lizarea creieru­lui. Prob­a­bil că nu i se pare la fel de impor­tant. În fil­mulețul cu pric­ina (pe care îl puteți vedea mai jos) dom­nul Ște­fan ne îndeamnă pe un ton dis­perat și revoltat să dis­tribuim mai departe aceste imag­ini, ca să vadă toată lumea ce se poate întâm­pla: Doamne Dum­nezeule, îmi vine să plâng, îmi vine să urlu, zice el la un moment dat.

Dragă dom­nule Ște­fan, fiți băr­bat, chiar dacă poza nu vă ajută! N‑are rost să plângeți pen­tru un crâng de sal­cie din Delta Dunării, care a fost tăiat con­form trata­men­tu­lui tăier­ilor în scaun, o tehnică sil­vică de regener­are abso­lut obiș­nu­ită. Dați-mi voie să vă lin­iștesc: sal­cia este o specie foarte rezis­tentă la inun­dații, ceea ce în deltă se întâm­plă des, de aceea este foarte potriv­ită pen­tru ast­fel de situ­ații. Regener­area sal­ciei se face foarte efi­cient prin lăs­tari, iar ca să lăstărească, arborii (copacii pe limba dvs.) sunt tăi­ați la o anu­mită înălțime, de obi­cei un pic mai sus față de nivelul maxim la care poate ajunge apa — e bine ca secți­unea tăi­ată să nu stea în apă. Din "scaunele" rămase (niște cioate mai înalte) se vor dez­volta lăs­tari care vor forma viitorul crâng de sal­cie.

A! Să nu uit. O să vă între­bați de ce tre­buie tăi­ate sălci­ile. Nu pen­tru val­oarea lem­nu­lui, vă asigur. Lem­nul de sal­cie e extrem de moale, se usucă greu și putrezește foarte ușor. Nu e bun nici de foc, nici de con­strucții. Aproape că nu mer­ită să‑l trans­porți că te costă camionul mai mult decât lem­nul. Se poate folosi pen­tru celu­loză și hâr­tie. Sau se fac lin­guri din el și diverse alte unelte mici de lemn, pen­tru că se cio­plește ușor. Dar nimeni nu taie atâtea sălcii pen­tru a face lin­guri. Se taie pen­tru că după ce trece de 25–30 de ani sal­cia începe să putrezească pe inte­rior și își pierde capac­i­tatea de regener­are. După care se prăbușește în apă la urmă­toarea inun­dație și din cioată nu mai lăstărește nimic, pen­tru ca putre­gaiul dis­truge vital­i­tatea. Ca să menții pădurea (care pro­te­jează dig­urile și terenurile agri­cole din jur de alu­vi­u­nile aduse de inun­dații) tre­buie să tai pe la 25–30 de ani. Nu vă spe­ri­ați, în urmă­torii cinci ani o să fie iar pădure acolo. Datorită unor sil­vicul­tori care au avut grijă să facă lucrările nece­sare. Puteți să‑i cău­tați și să le mulțu­miți. Salutați‑i și din partea mea.

Așadar nu urlați pen­tru ca puteți spe­ria inutil fauna din deltă, foarte impor­tantă și ea pen­tru bio­di­ver­si­tatea eco­sis­temu­lui. Mai bine puneți mâna pe o cărțulie de sil­vi­cul­tură, dacă tot vă pasionează subiectele astea, și învățați cum e cu regimul crân­gu­lui. Dacă n‑aveți răb­dare pen­tru o carte întreagă vă reco­mand acest mate­r­ial scurt, unde vă lămuriți mai rapid (cău­tați punc­tul 1.2.1.3 Crân­gul cu tăiere în scaun). Sau acest fil­muleț de un minut jumă­tate unde vi se explică ace­lași lucru. Sau între­bați pe cineva care se pri­cepe. Orice soluție e mai bună decât să vă lamen­tați ridi­col și să infla­mați inutil oamenii pe Face­book ca să obțineți like-uri.

Pen­tru că știți prea bine, mai ales că sun­teți un mare jur­nal­ist, că oamenii sunt cam nevri­coși la subiecte din astea cu pădurea și nici minte prea multă nu au. După cum prob­a­bil ați obser­vat, cele peste 1200 de comen­tari­ile la fil­mulețul dvs. au reușit să sin­te­tizeze cu mare suc­ces cam toate cat­e­gori­ile de prostie colec­tivă ale românilor:

 • Cat­e­go­ria "Sun­tem pier­duți, n‑avem scă­pare"
  • Parcă sun­tem Blestemați.….De dis­trugere TOT în ȚARA asta.….Dar deja sun­tem un popor Blestemat…Vai de NOI…
  • Bai esti nebun! Deci nu imi, vine cred. Copaci verzi ce nu ar fi tre­buit taiati…ii taie de dragul ban­ilor bani leau luat mintile..
 • Cat­e­go­ria "Să facem drep­tate"
  • Faceti cat mai multe emi­si­uni in mass-media cu acest subiect, sa se mod­i­fice leg­isla­tiva si cine taie ile­gal ani grei de pus­carie, tre­buie sa facem ceva pana nu e prea tarziu.
   Fac un apel catre cei care pot face ceva; nu mai astep­tati!
  • Bai fratilor, arun­cati pe gea­mul masinii res­turile si ambal­a­jele de la mc don­ald, va pisati pe langa toaleta, cand mer­geti la gratar la un spatiu verde lasati numai gunoi in urma, cand mer­geti la.mall si man­cati ca porcii va dor picioarele sa mai duceti si res­turile la gunoi ca na, sa stranga altul…daca vreti schim­bari incepeti cu lucruri marunte care tin de indi­vid si in timp facand asta vom ajunge la schim­bari majore..sunt satul de moral­isti
 • Cat­e­go­ria "DNA să vină să vă ia"
  • Sa va cada mainile la aia care ati taiat
  • Nenoro­ciților ați dis­trus totul în țara asta. DNA sā vinā sā vā ia la puș­carie cu cei care au dis­trus totul
 • Cat­e­go­ria "Experții ne informează"
  • Au rămas munții de parcă ar fi un deșert.
  • Vai de mine , aia sunt copacii din perdele forestiere cul­ti­vate de comu­nisti. Perdele forestiere nu ne apa­rau doar de nin­sori, ci si de sec­eta. Opresc van­turile care ar putea sa culce cul­turile si sa spul­bere paman­tul bun si in ace­lasi timp tin umid­i­tatea in zona (asta e favorita mea per­son­ală, să vrei să menții umid­i­tatea în deltă e o chestie de mare inteligență)
  • Pacat padurile sant Aurel Verde al nos­tru daca au taiat tot de ce nu planteaza alti pomi an acele locuri, arata de parca ar fi un sat Par­a­sit
  • Nenoroc­iti le e lene sa se aplece , asa se taie arbori de la 1m de la pamant.Boii drac­u­lui.
 • Cat­e­go­ria "Să găsim vino­vatul"
  • De taiat, au taiat local­nici
  • Dar ce sa facem PRESEDINTELE EL ESTE DE ACORD ,EL CE FACE IN TARA ASTA EL ARE CEA MAI MARE PUTERE
  • Da PSD a ordo­nat să taie lemne și vinde ptr.campania elec­torală ori bani in buzu­nar mur­dari
  • Se poate da coor­do­natele reale? Spune-ți fraților exact local­i­tatea, pri­marul, polițaiul, preo­tul, etc

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Costel Gogoasa

  Prob­a­bil îi este teamă că în locul copacilor sa nu răsară un hotel !

 2. Ceh Lucia

  Pe cind Delta din Bucuresti??????


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu