Trâmbița și țucalul

Prob­a­bil că n‑ați auzit de mutarea dom­nu­lui Ciu­tacu de la Antena 3 la Româ­nia TV. Miș­carea e aparent neim­por­tantă pen­tru media românească, dar arată destul de clar două lucruri: unu — că pen­tru un mer­ce­nar ca Ciu­tacu nu are impor­tanță pen­tru cine lucrează și doi — că Româ­nia TV, respec­tiv dom­nul Sebas­t­ian Ghiță, se pregătește să imple­menteze mod­elul de trâm­biță media paten­tat de Voiculescu. Despărțirea din­tre PSD și PNL-PC este doar o chestiune de timp, iar vic­to­ria pesedistă tre­buie obțin­ută pe trei căi. Prima este calea elec­torală, prin măsură­toarea dată de son­daje, arătând că poporul e mai degrabă cu social­iștii, decât cu lib­er­alii. A doua este calea medi­at­ică, creând trâm­bițe pesediste efi­ciente, care să con­tracareze Antenele.

A treia cale este cea juridică, prin exe­cuția lui Voiculescu la tri­bunal. Eu cred că asta a fost miza înțelegerii din­tre Băs­escu și Ponta. Băs­escu a spus, cu mai multe sau mai puține cuvinte, că dacă Ponta îl exe­cută pe Voiculescu — cu mâna lui Kovesi sau alt­minteri — el va fi mult mai coop­er­ant cu guver­nul și va îmblânzi nervii mai-marilor europeni, reintroducându‑l pe Ponta în ecuați­ile Uni­u­nii, fără de care jocurile sale politice sunt minore și neim­por­tante.

Dacă pe cale juridică încă nu s‑au demarat acți­u­nile, pe partea medi­at­ică lucrurile se mișcă. Mutarea trâm­bițașu­lui și lansarea emi­si­u­nii Tono­matul lui Ciu­tacu face parte din ele. Partea proastă este că deo­cam­dată nu prea dă rezul­tatele scon­tate. Audi­ența emi­si­u­nii e jal­nică față de aștep­tări. Și nu este decât încă o dovadă că poporu­lui român — mare iubitor de căcat — îi e indifer­ent cine‑l mănâncă. Mai impor­tant decât trâm­bița care‑l împrăștie e țucalul în care e servit. Iar ăsta ar tre­bui să fie un prilej de med­i­tație pen­tru cele­lalte tono­mate.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu