Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Cum păzim pădurile

Despre paza pădurilor, tăieri ile­gale, pădu­rari agre­sați și armată. Cum tre­cem de la sce­narii fan­teziste la soluții reale și efi­ciente care să dea rezul­tate pe ter­men lung.Adevărul despre exploatarea pădurilor

Se vor­bește mult despre exploatarea pădurilor și despre inven­tarul foresti­er națion­al zilele astea. Soci­etatea e îngri­jo­rată de cei 20 de mil­ioane de mc tăi­ați ile­gal. Unii spun că sunt erori de cal­cul sta­tis­tic. Că nu e cazul să ne îngri­jorăm. La noi nu se fură. Rom­sil­va ne vor­bește de doar 30.000 mc furați din pădure. […]Cum să ne apărăm țara

În ziua de azi Româ­nia are o armată pro­fe­sion­istă. Cel puțin pe hâr­tie așa stau lucrurile. Avem sol­dați plătiți destul de bine, se pare, ca să ne asig­ure integri­tatea țării. Cât de bine dotați sunt? Păi nu prea cine știe ce, mai ales dacă soco­tim unde a ajuns azi tehnolo­gia. Dar vor­ba e că nu […]Procedura pentru mistreți contravenienți

Doi soți și-au dis­trus mași­na pe A2 după ce au lovit în plin, noaptea, niște mis­treți. Șocați de întâm­plare, cu mași­na avari­ată serios, au sunat la poliție și li s‑a spus că tre­buie să aducă la secție auto­mo­bilul avari­at pen­tru con­statări. Doar că auto­mo­bilul nu mai funcționa și tre­buia trac­tat, ei erau șocați de spaima […]IT. Profesie sau hobby?

Ar tre­bui sau nu să îți urmezi pasi­u­nile până când le trans­for­mi în pro­fe­sie? Unii zic că da, pen­tru că doar așa îți vei face cu plăcere munca în fiecare zi. Căci ce poate fi mai dezirabil decât să te duci în fiecare zi la muncă fre­donând un cân­te­cel de bucurie că vei face iarăși […]Meniu