Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Procedura pentru mistreți contravenienți

Doi soți și‐au dis­trus mașina pe A2 după ce au lovit în plin, noaptea, niște mis­treți. Șocați de întâm­plare, cu mașina avari­ată serios, au sunat la poliție și li s‐a spus că tre­buie să aducă la secție auto­mo­bilul avariat pen­tru con­statări. Doar că auto­mo­bilul nu mai funcționa și tre­buia trac­tat, ei erau șocați de spaima […]IT. Profesie sau hobby?

Ar tre­bui sau nu să îți urmezi pasi­u­nile până când le trans­formi în pro­fe­sie? Unii zic că da, pen­tru că doar așa îți vei face cu plăcere munca în fiecare zi. Căci ce poate fi mai dezirabil decât să te duci în fiecare zi la muncă fre­donând un cân­te­cel de bucurie că vei face iarăși […]În fiecare lună pe Mont Blanc

În fiecare lună urc pe Mont Blanc. E o provo­care pe care mi‐am propus‐o cu ceva timp în urmă și de care încerc să mă țin. Până acum am reușit. Urmez un traseu lung, care pornește de la nivelul mării, deci ascen­si­unea este de 4.800 metri, iar urcușul îmi ia exact opt ore. O să spuneți că […]1000 de zile în Romsilva (III)

Arti­colele mele despre Rom­silva pro­duc reacții. Foarte bine, asta era și intenția. Mai multe voci mi‐au reproșat asprimea tonu­lui. Unii chiar au zis că am uitat că mi‐a fost bine cât am fost în con­sil­iul de admin­is­trație și acum îmi demon­strez nere­cunoșt­ința lovind în regie. Mi s‐a mai reproșat că dis­trug imag­inea Rom­silva atunci când […]1000 de zile în Romsilva (II)

Sil­vi­cul­tura este o cora­bie în derivă și asta nu de azi, de ieri, ci de acum 30 de ani. Diverse per­son­aje au râvnit să ajungă la con­duc­erea ei, dar nici unul din­tre ele nu a avut mintea și put­erea de a se ridica la nivelul unui ade­vărat lider. Mai toți s‐au mulțu­mit să fie mar­i­onete mai mult sau […]Meniu