Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Făină dobrogeană cu măciniș integral

Am rămas dator cu povestea unei ture pe bici­clete de prin luna mai despre care îmi tot promit că voi con­semna câteva vorbe, dar zilele au tre­cut iute și uite că sunt două luni de când mă tot duc cu vorba pe mine însumi. Nu de alta, dar a fost o zi mem­o­ra­bilă de ped­alat prin natură, […]Limitele care ne definesc

Fiecare urcuș pe munte are isto­ria lui, une­ori mai banală, alte­ori mai spec­tac­u­loasă. Și câteo­dată ceea ce face spec­tac­u­loasă ascen­si­unea nu ține neapărat de traseul ales, ci mai degrabă de cei care-și întâl­nesc pro­pri­ile lim­ite și îndrăz­nesc să și le depășească. Nu vă grăbiți să con­cluzion­ați că vă voi spune o poveste despre recor­duri — lim­itele […]Cine taie ilegal pădurile?

Aproape în fiecare zi apar pe inter­net felu­rite fotografii cu tăieri în pădurile mon­tane, unele relu­ate de nenumărate ori, purtând ală­turi de ele mesajele indignării, revoltei sau deza­mă­girii celor care le postează. Și aproape invari­abil nemulțu­mirea se îndreaptă spre statul român și reprezen­tanții săi, cărora li se reproșează că nu fac nimic să oprească tăier­ile […]Pădurile virgine de la Vidraru

Vă mai aduceți aminte de povestea cu camionul oprit de Agent Green la Vidraru despre care au spus că e lemn tăiat din pădurile vir­gine? Pre­cis știți pen­tru că a vuit tot inter­ne­tul despre povestea asta. Și, dacă memo­ria nu v‑a lăsat, vă amintiți și că camionul s‑a dovedit a trans­porta în mod legal niște lemn exploatat în […]Chiar vrem să oprim tăierile?

V‑am povestit zilele tre­cute despre pădurile vir­gine din Româ­nia care sunt min­unate, dar nu chiar așa de multe și de vir­gine cum își închipuie unii. Totuși ceva-ceva există și asta e un lucru bun, ca să mai știm și noi cum arată natura atunci când noi nu ne băgăm nasul. Vă propun însă să facem o incur­si­une […]Meniu