Jurnal de drum
Ceea ce contează este călătoria și povestea ei.
Se închide Inspectorul Pădurilor?

E o ade­vărată bulibășeală pe inter­net în legă­tură cu Inspec­torul Pădurilor. Min­is­terul pădurilor și apelor a anunțat nereg­uli ale con­trac­tu­lui cu Inda­co și intenția de a închide tem­po­rar apli­cația până la clar­i­fi­carea lucrurilor. Lumea a reacțion­at, acuzând PSD că vrea să ascundă fur­turile de lemn și arătând cu dege­tul spre min­is­ter. Min­is­terul se apără și […]Cine taie ilegal pădurile?

Aproape în fiecare zi apar pe inter­net felu­rite fotografii cu tăieri în pădurile mon­tane, unele relu­ate de nenumărate ori, purtând ală­turi de ele mesajele indignării, revoltei sau deza­mă­girii celor care le postează. Și aproape invari­abil nemulțu­mirea se îndreap­tă spre stat­ul român și reprezen­tanții săi, căro­ra li se reproșează că nu fac nim­ic să oprească tăier­ile […]Pădurile virgine de la Vidraru

Vă mai aduceți aminte de povestea cu camionul oprit de Agent Green la Vidraru despre care au spus că e lemn tăi­at din pădurile vir­gine? Pre­cis știți pen­tru că a vuit tot inter­ne­tul despre povestea asta. Și, dacă memo­ria nu v‑a lăsat, vă amintiți și că camionul s‑a doved­it a trans­porta în mod legal niște […]Chiar vrem să oprim tăierile?

V‑am povestit zilele tre­cute despre pădurile vir­gine din Româ­nia care sunt min­unate, dar nu chiar așa de multe și de vir­gine cum își închipuie unii. Totuși ceva-ceva există și asta e un lucru bun, ca să mai știm și noi cum arată natu­ra atun­ci când noi nu ne băgăm nasul. Vă prop­un însă să facem […]Un munte de cașcaval

Îmi amintesc că pe vre­mea când eram copil, acum foarte mulți ani în urmă, atât de mulți că nici nu vreau să spun câți, îmi plăcea destul de mult caș­cav­al­ul Pen­teleu. Și cum den­u­mirea lui era străină de uni­ver­sul urban al copilăriei mele, am întrebat‑o pe mama ce e Pen­teleu. Maică-mea, prin­să cu oarece tre­buri […]Meniu