Abramburismul din educație

PSD nu suportă ideea de a nu con­trola politic tot ce mișcă în țara asta. Prin toate pârghi­ile posi­bile ei vor să influ­ențeze soci­etatea ca să‑i voteze, să‑i aducă și mențină la put­ere. Nici un pre­text nu e prea jos­nic pen­tru asta. În cazul sis­temu­lui de edu­cație, vâr­ful de lance al PSD e madam Abram­burica, coana Cati Andronescu.

Mi‑e foarte greu să-mi dau seama în cazul aces­tei cucoane dacă e pur și sim­plu prostie manip­u­lată de către șefii PSD sau e o ticăloșie pre­med­i­tată. Rezul­tatul e că ade­sea se face lun­tre și punte pen­tru a servi par­tidul, cu un servil­ism pe care nu l‑ai bănui la cineva care se pretinde la înălțimea funcției de rec­tor al Uni­ver­sității București. Ieri am auzit expli­cația ei despre iniția­tiva de a amâna exam­enele de ocu­pare a funcți­ilor de direc­tori în școli. Cică mulți pro­fe­sori vor dori să par­ticipe și se vor pregăti pen­tru exa­men (ok, firește), dar numai unii vor reuși să‑l treacă (până aici totul e logic). Ceilalți vor tre­buie să se întoarcă la cat­e­drele lor (bineînțe­les…) și asta va crea o desta­bi­lizare a învățămân­tu­lui. Ha? Ce desta­bi­lizare? Ai dat un exa­men, nu l‑ai luat și te întorci la tre­aba ta. Voi pri­cepeți unde e desta­bi­lizarea? Că eu nu.

Dacă am aplica log­ica madamei Abram­burica și la nivel par­la­men­tar, nu ar mai tre­bui să orga­nizăm alegeri par­la­mentare, pen­tru că mulți cetățeni vor can­dida, dar numai unii vor fi aleși, iar ceilalți vor tre­bui să se întoarcă la viața lor obiș­nu­ită, ceea ce va crea o desta­bi­lizare a țării.

Miza e limpede: dacă se face con­curs acum, în vre­mea tehnocraților, direc­torii de școală nu vor mai fi "aleși" de dom­nii pri­mari, deci nu vor mai fi per­soane loiale PSD. Țineți cont că secți­ile de votare sunt în școli, că multe per­soane din comisi­ile secți­ilor de votare sunt pro­fe­sori selec­tați "pe sprânceană" de direc­tor și veți avea imag­inea unui mecan­ism aflat la limita legii sau chiar nițel din­colo de ea prin care se asig­ură voturile favor­a­bile. Nu așa se fură, dar așa se facilitează fur­tul, fără să "tran­spire" nimic despre nereg­uli. Nu doar PSD e intere­sată de mecan­is­mul ăsta, nici PNL (mai ales prin foștii pedeliști) nu e departe de intere­sele astea, dar con­trolul ăsta merge foarte bine în mediul rural, unde PSD dom­ină în multe zone ale țării. Deci pen­tru ei e mai impor­tant.

Împotriva aces­tei blocări nejus­tifi­cate a con­cur­surilor de ocu­pare a pos­turilor de direc­tori se ridică vocea unor elevi. Citiți mai jos un arti­col despre un ast­fel de protest. Dar știți care e prob­lema majoră a sis­temu­lui de edu­cație? Că nu vedem nici un protest din partea pro­fe­so­rilor. Ei n‑au nimic de obiec­tat. Ei nu ies în stradă, nu amenință cu greva. Ei nu vor nici direc­tori numiți politic, nici selec­tați prin con­curs.

Lor li se rupe. Ei vor salarii mai mari. Și dis­ci­plină la elevi, ca să le fie mai ușor să-și pre­dea mate­ria. Bla, bla, bla, dragi elevi. Ați înțe­les, e bine. N‑ați înțe­les nimic, tot bine. Asta e pro­grama, da? Impor­tant e că ați absolvit și au scă­pat de voi. De aia avem abram­buris­mul ăsta gen­er­al­izat în edu­cație.

Citește: La 17 ani, Alex Manda îi explică Eca­ter­inei Andronescu unde a dus poli­ti­zarea școlii: Direc­torul, în grați­ile pri­maru­lui, nu mai cere bani de la buget, ci de la elevi, prin fon­dul cla­sei


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Mares Stefan

  Zero barat.Pentru arti­col.

  • Sorin Sfirlogea

   Aș face pariu că ești cadru didac­tic, da' n‑am cu cine… 😀

  • daniel

   Nu fiti atat de aspru. Si nici raspun­suri de genul "Aș face pa­riu că ești ca­dru di­dac­tic, da’ n‑am cu cine…", nu sunt de dorit. Poate ca sunt exagerat de subiec­tiv avand multe cadre didac­tice in fam­i­lie si sti­ind cat suflet au pus sau inca mai pun pen­tru pro­fe­sia asta. Si nu sunt (ele, cadrele didac­tice din familia mea) din cat­e­go­ria celor ce doresc invata­mant "cu mainile la spate". Ba chiar imi place sa cred ca sunt printre cele mai deschise la metodele mod­erne de invatare. Cat despre doamna Andronescu, nu pot sa spun decat ca tara arde si babele se piap­tana. Mi-ar fi pla­cut sa‑i pre­ocupe pe politi­cieni prob­lemele ade­varate ale invata­man­tu­lui, cum ar fi lipsa spatiu­lui nece­sar claselor pre­gati­toare, numarul extrem de mare de elevi din aceste clase, lipsa mobilieru­lui si a mate­ri­alelor didac­tice adec­vate aces­tei cat­e­gorii de copii. Ei, politi­cienii, au inven­tat doar forma, uitand com­plet de fond, ca in mai toate sit­u­ati­ile. De unde fond, cand pre­ocu­parea de baza este sa-ti pui oameni aserviti peste tot, iar pro­fe­sia in sine, con­di­ti­ile pen­tru copii, nu con­sti­tuie o tema serioasa de anal­iza pen­tru a gasi rezolvari accept­abile. Va puteti imag­ina o clasa pre­gati­toare, cu 30 de copii de max­i­mum 6 ani, intr‑o sala de clasa con­ven­tion­ala? Cre­deti ca ati putea face fata aces­tei provo­cari? Copiii la aceasta varsta nu pot fi tinuti 4 ore in banci, indifer­ent cata expe­ri­enta, inven­tiv­i­tate, cre­ativ­i­tate, rab­dare si buna vointa ar avea un cadru didac­tic. Este un chin pen­tru copii si pen­tru invata­tor. Numarul este prea mare, spatiul este prea mic, mobilierul este nead­ec­vat, mate­ri­alele didac­tice puse la dis­poz­i­tie de scoala lipsesc cu desavar­sire. Astea sunt unele din­tre mul­tele prob­leme ale scolii ce ar tre­bui sa‑i pre­ocupe pe acesti "abram­burici". Am vrut sa spun politi­cieni. Par­don.

 2. caragiale

  Abram­burica si‑a facut o cloaca si la Poli cand a fost: unu ajuns min­istru , umu ajuns sef la tsd ca‑i facea lu madame greve cand avea ea nevoie…cei care au fost stu­denti in urma cu vreo 10 ani stiu cum s‑au ren­o­vat caminele, multe la numar din regie, sub indru­marea lu tanti.
  Eu ii doresc par­naie, multa ca merita.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu