/ Munții Țaga / România

De mai multă vreme mă tot între­bam care o fi tre­aba cu munții Țaga, aflați în pre­lun­girea gru­pei Făgăraș-Iezer-Păpușa, deși la prima vedere nu‑s chiar așa de spec­tac­u­loși. Așa că am prof­i­tat de prima opor­tu­ni­tate de anul ăsta ca să conving câțiva pri­eteni să inves­tigăm săl­băti­cia aces­tor munți. Din păcate nu există nici un fel de traseu ofi­cial mar­cat, așa că tre­buie uti­lizate pro­pri­ile cunoșt­ințe de ori­entare, ceea ce la început e destul de ușor, dar ulte­rior poate deveni destul de com­pli­cat. Muchi­ile care coboară spre vale sunt ade­sea străbă­tute de dru­muri forestiere, uti­lizate de local­nici pen­tru a ajunge la stâne, dar se pare că numărul stânelor s‑a împuți­nat (am găsit mai multe aban­do­nate) și dru­murile au început să se piardă. Noi am nimerit unul foarte uti­lizat care urca din valea Bâr­sei Fieru­lui până sub vâr­ful Ciuma, iar expli­cația este stâna de vaci care încă există prin apropiere. Din­colo de ea dru­mul con­tinuă pe sub vâr­furi și face un ocol mare pen­tru a coborî din nou în aceeași vale a Bâr­sei Fieru­lui.

Vâr­furile din Țaga sunt împă­du­rite, deci nu sper­ați la priv­eliști mem­o­ra­bile de pe ele. Sunt însă destule poieni pe muchi­ile picioarelor pe care se urcă de pe care se pot vedea priv­eliști min­unate către Pia­tra Craiu­lui, Iezer-Păpușa și Făgăraș. Peretele ves­tic al Craiu­lui este abso­lut mag­nific, se des­fășoară întreg în fața ochilor într‑o panoramă pe care nu o poți avea din alte locuri. Asta mi‑a amintit de cel­e­bra dilemă a alegerilor pe care le facem: ai prefera să stai într‑o clădire urâtă, dar să vezi una foarte fru­moasă pe fer­eas­tră sau într‑o clădire foarte fru­moasă, dar să vezi o magh­erniță prin fer­eas­tră? E oare mai fru­mos (ca priv­eliște) din Pia­tra Craiu­lui sau din Țaga?

În Țaga e destul de săl­batic așa că tre­buie avut grijă la urși. Noi am dat de urme destul de recente ime­diat ce am început urcarea, iar la stână un flăcău care păzea vac­ile ne‑a spus că sunt des­tui prin zonă. În timp ce mân­cam de prânz pe vâr­ful Ciuma am auzit nu departe de noi niște crengi rupându-se, ceea ce ne‑a cres­cut nițeluș adren­a­lina și ne‑a deter­mi­nat să ne folosim plămânii cu oareșice râvnă. Nu știm ce a fost, dar după cum au tros­nit crengile alea nu era cu sig­u­ranță vreun iepu­raș. Oricum, atenție mărită, zona e destul de săl­bat­ică și pre­supun că dacă vă aven­tu­rați mai în pro­fun­z­ime, spre nord-vest, către vâr­ful Țaga unde săl­băti­cia e și mai mare, prob­a­bil­i­tatea de a‑l întâlni pe nea Mar­tin crește. Dacă faceți sufi­cientă gălăgie și nu vă com­por­tați prostește — cum se mai întâm­plă din păcate — nu aveți motive de spaimă.

La coborâre nu ne-au ieșit pla­nurile, am fi vrut să apucăm pe un picior care cob­ora para­lel cu cel pe care urcasem. Nu prea am găsit poteca potriv­ită, ne-am amăgit cu un drum care părea mai umblat, dar care ne‑a dus tot mai către stânga și am coborât în vale la vreo 6–7 kilo­metri de locul unde lăsasem mașina. Ca să fie tre­aba bună, în timp ce mărșăluiam pe dru­mul forestier ne‑a prins și o ploaie zdravănă, să ne învețe minte ca altă­dată să fim mai atenți cu ori­entarea. De supărare am încheiat tura cu o ciorbă caldă la Plaiul Foii.


Date tehnice:

Min­i­mum ele­va­tion: 733 m
Max­i­mum ele­va­tion: 1552 m
Aver­age ele­va­tion: 1115.3 m
Max­i­mum dif­fer­ence: 819 m
Total climb­ing: 941 m
Total descent: 946 m
Start ele­va­tion: 758.4 m
End ele­va­tion: 753 m
Total flat dis­tance: 20.9 km
Total real dis­tance: 21.1 km
Climb­ing dis­tance: 5.7 km
Descent dis­tance: 5.5 km
Flat dis­tance: 9.9 km

 

Descarcă track KML


 


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu