Legea dării în plată, după aplicare

31 ianuarie 2017

Ao­leu, nu dați le­gea dă­rii în plată pen­tru că se pră­bu­șește eco­no­mia ță­rii! Ao­leu, o să fie in­fla­ție! Ao­leu, băn­cile o să mă­rească ta­xele și co­mi­si­oa­nele pen­tru cei­lalți cli­enți! Ao­leu, ni­meni n‑o să mai poată lua credite!

Ce s‑a în­tâm­plat de fapt? Ve­deți mai jos…

Nu­mă­rul ro­mâ­ni­lor care şi-au dat lo­cu­inţele îna­poi băn­ci­lor a scă­zut sem­ni­fi­ca­tiv. În me­die, băn­cile pri­mesc în­tre 100 şi 150 de no­ti­fi­cări noi pe lună, faţă de circa 1.500 la în­ce­pu­tul apli­că­rii le­gii dă­rii în plată, în mai 2016.

Ci­tește: Le­gea dă­rii în plată | Tot mai pu­țini ro­mâni re­nunță la locuințe


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.