Povestitorul

Sâm­bătă după-masă, hoinărind prin oraș cu niște pri­eteni în căutarea unui restau­rant cu aer condiționat, am ajuns la Căr­turești, pe bule­vard. E un loc min­unat, unde și Car­men și eu ne lăsăm pier­duți tim­pu­lui une­ori, prađă cărților, filmelor și muzicii. Dar nu despre Căr­turești vreau să vă povestesc acum – deși poate s‑ar cuveni să pome­nesc de orig­i­nala terasă din spatele clădirii unde se poate mânca ceva sim­plu și se poate bea o cafea sau un suc într‑o atmos­feră quasi-studențească.

Mi-am petre­cut minutele de zăbavă din inte­ri­orul ceainărie-librăriei la secți­unea de con­certe de muz­ică, căutând nu ceva anume, ci ceva care să mă mire, să mă intrige. Părea că nu voi găsi nimic spec­tac­u­los, dar am dat peste un con­cert live din Berlin al lui Sting. Mi-am amintit că toți cei care au fost la con­cer­tul din piața Con­sti­tuției au lău­dat muz­ica și atmos­fera, făcându-mă să regret că mi-am păs­trat prin­cip­iul de a nu merge la con­certe în aer liber – s‑ar fi cuvenit să fac o excepție pen­tru Sting. Așa că am plătit micul meu tribut pen­tru această greșeală cumpărând DVD-ul con­cer­tu­lui din Berlin.

Duminică am văzut con­cer­tul. Și pen­tru prima oară am înțe­les ce îmi place atât de mult în muz­ica lui Sting. Nu doar pen­tru că e un extra­or­di­nar muzi­cian. Sau doar pen­tru că a cutreierat muz­ica în diverse direcții, în căutarea a ceva nou de fiecare dată. Nu pen­tru că e un om mod­est, unul din puținii mari artiști care nu își petrec tim­pul în fața camerelor, căutând pub­lic­i­tatea cu tot dinadin­sul. Ci pen­tru că e un ade­vărat povesti­tor, ceea ce e esențial în orice formă de artă, cred eu. Dacă povestea lipsește, arta e doar un exer­cițiu de estet­ică. Atunci când poți pune lângă ea o poveste în care te regăsești, în care crezi sau care ea însăși te poate purta din­colo de ceea ce erai sau gân­deai înainte de a o fi auzit – acela e momen­tul în care arta te atinge și te schimbă. Une­ori în feluri pe care nici nu le per­cepi. Muz­ica lui Sting are în ea povești uim­i­toare, nu atât prin orig­i­nal­i­tate, cât prin lumina sur­prinză­toare pe care o aruncă asupra subiectelor alese. Secvența din clipul video e o mică dovadă.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu