Povestitorul

Sâm­bătă după‐masă, hoi­nă­rind prin oraș cu niște pri­e­teni în cău­ta­rea unui res­ta­u­rant cu aer con­di­țio­nat, am ajuns la Căr­tu­rești, pe bule­vard. E un loc minu­nat, unde și Car­men și eu ne lăsăm pier­duți tim­pu­lui une­ori, prađă căr­ți­lor, fil­me­lor și muzi­cii. Dar nu des­pre Căr­tu­rești vreau să vă poves­tesc acum – deși poate s‐ar cuveni să pome­nesc de ori­gi­nala terasă din spa­tele clă­di­rii unde se poate mânca ceva sim­plu și se poate bea o cafea sau un suc într‐o atmosferă quasi‐studențească.

Mi‐am petre­cut minu­tele de zăbavă din inte­ri­o­rul ceainărie‐librăriei la sec­țiu­nea de con­certe de muzică, cău­tând nu ceva anume, ci ceva care să mă mire, să mă intrige. Părea că nu voi găsi nimic spec­ta­cu­los, dar am dat peste un con­cert live din Ber­lin al lui Sting. Mi‐am amin­tit că toți cei care au fost la con­cer­tul din piața Con­sti­tu­ției au lău­dat muzica și atmosfera, făcându‐mă să regret că mi‐am păs­trat prin­ci­piul de a nu merge la con­certe în aer liber – s‐ar fi cuve­nit să fac o excep­ție pen­tru Sting. Așa că am plătit micul meu tri­but pen­tru această gre­șe­ală cum­pă­rând DVD‐ul con­cer­tu­lui din Ber­lin.

Dumi­nică am văzut con­cer­tul. Și pen­tru prima oară am înțe­les ce îmi place atât de mult în muzica lui Sting. Nu doar pen­tru că e un extra­or­di­nar muzi­cian. Sau doar pen­tru că a cutre­ie­rat muzica în diverse direc­ții, în cău­ta­rea a ceva nou de fie­care dată. Nu pen­tru că e un om modest, unul din puți­nii mari artiști care nu își petrec tim­pul în fața came­re­lor, cău­tând publi­ci­ta­tea cu tot din­a­din­sul. Ci pen­tru că e un ade­vă­rat poves­ti­tor, ceea ce e esen­țial în orice formă de artă, cred eu. Dacă poves­tea lip­sește, arta e doar un exer­ci­țiu de este­tică. Atunci când poți pune lângă ea o poveste în care te regă­sești, în care crezi sau care ea însăși te poate purta din­colo de ceea ce erai sau gân­deai îna­inte de a o fi auzit – acela e momen­tul în care arta te atinge și te schimbă. Une­ori în feluri pe care nici nu le per­cepi. Muzica lui Sting are în ea povești uimi­toare, nu atât prin ori­gi­na­li­tate, cât prin lumina sur­prin­ză­toare pe care o aruncă asu­pra subiec­te­lor alese. Sec­vența din cli­pul video e o mică dovadă.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu