Care va să zică vot uni­nom­i­nal pur. Chiar mă gân­deam ce coțcărie mai scoate la iveală clasa politică la aces­te alegeri și, ca să nu mă mai țină în sus­pans, mi-au dat răspun­sul. Se pare că vom exper­i­men­ta ceva nou în Româ­nia, din nou. Până la rezul­tatele finale, putem face un exer­cițiu sim­plu de log­ică pen­tru a ne da sea­ma ce efecte se vor pro­duce.

Când s‑a vor­bit de alegeri uni­nom­i­nale în 2008, prin­ci­palul argu­ment a fost acela că se crează o legă­tură direc­tă între votant și votat. Par­la­men­tarul, pasămite Doamne, va fi mult mai respon­s­abil față de elec­torat­ul său, pen­tru că alt­fel nu va mai fi ales – așa ni se expli­ca. Au tre­cut patru ani de atun­ci și nu văd nici un semn de o ast­fel de respon­s­abil­i­tate sporită. Loazele par­la­mentare sunt la fel de indo­lente și ine­fi­ciente. Dis­tanța față de elec­torat e aceeași.

De curând dom­nul Antones­cu a expli­cat, cu obișnuita‑i ati­tu­dine de fante dâm­bovițean, că scop­ul final al aces­tei schim­bări a sis­temu­lui elec­toral este elim­inarea PDL de pe sce­na politică. În viz­iunea sa ar tre­bui să rămână două par­tide pe sce­na politică și, de bună seamă, unul ar tre­bui să fie PNL. Trecând peste obrăzni­cia declar­ației, care afir­mă că ei se joacă cu legile țării ca să-și elim­ine com­petiția politică – deci pen­tru a servi scop­urile unui grup, nu ale țării — mie per­son­al mi se pare că se joacă cu focul. În momen­tul ăsta elec­torat­ul lib­er­al e nițel cam satisit, după umi­la mea părere. Bine­fac­er­ile cap­i­tal­iste nu prea ni se arată, ba dim­potrivă toate vocile ne spun să ne legăm cen­turile că vin tur­bu­lențe în con­tin­uare. Nu‑i văd pe susțină­torii lib­er­alilor – care n‑au fost nicio­dată grozav de mulți – ieșind la vot să pro­moveze par­tidul. Mi‑e teamă că mai activi la urne vor fi alegă­torii fideli lui Dan Dia­cones­cu, care se adresează unei pături mult mai numeroase: proștii. Care pe dea­supra sunt și mult mai coop­er­anți – dacă le promite dom’ Dan că o găsește pe Elo­dia când ajunge par­tidul lui în par­la­ment, vreo 40% din țară va veni să voteze cu el. Și să vedeți atun­ci sur­priza drac­u­lui, când o să iasă PNL pe locul 3, după PP-DD.

Ar mai fi și fap­tul că iubirea din­tre PSD și PNL e doar tem­po­rară, știm prea bine asta, nu? După alegeri vor găsi un pre­text din care să se certe și să se despartă. PSD-ul cred că își face socoteala să obțină un scor elec­toral care să îi per­mită să guverneze fără PNL, even­tu­al cooptându‑i pe alții mai mici. De pildă UDMR, de ce nu? Voi fi tare curios să văd ce expli­cație deșteap­tă va mai da atun­ci dom’ Crin. Poate atun­ci își va aduce aminte de zicala “cine scoate sabia, de sabie are să piară”. Pe urmă dom’ Pon­ta se va apu­ca de tre­burile alea bune, social­iste, cum ar fi impoz­it pro­gre­siv pe ven­i­turi, pen­sii, afac­eri de par­tid, favorizarea spon­so­rilor PSD. Europa o să cârtească pe ici, pe colo, da’ dacă ne ținem de defici­t­ul buge­tar, are să ne lase în pace. BNR-ul cola­bore­ază și lasă cur­sul să alunece la vale, pen­tru că inflația e bună când vrei să mărești pen­si­ile și salari­ile buge­tar­ilor: le mărești ven­i­turile, dar dacă nu mai pot să-și cumpere cu ele nici cât luau înainte de mărire, asta nu mai e vina guver­nu­lui, e de la criza eco­nom­ică. Și de la moștenirea grea lăsată de hoții din PDL.

Pre­văd că uni­nom­i­nalul ăsta pur are să creeze niște mostruleți. Minoritățile – care sunt întot­deau­na mai unite și mai dis­ci­plinate – vor fi avan­ta­jate. Par­tidele extrem­iste au o șan­să să intre în par­la­ment, dacă-și pot mobi­liza susțină­torii. Par­tic­i­parea la vot va fi ca de obi­cei mod­estă, așa că nu vor fi nece­sare multe voturi ca să obții cel mai bun pro­cen­taj. Două kile de mălai și o pereche de cizme de cau­ci­uc vor face min­uni. Cum s‑ar zice: simț enorm și văz mon­stru­os.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu