Uniunea Demascată a Motivelor din România

Zilele tre­cute, chiar ieri dacă nu mă înșeală memo­ria, între­bat de presă dacă există motive pen­tru sus­pendarea președ­in­telui Tra­ian Băs­escu, lid­erul UDMR – Kele­men Hunor – a răspuns că da, există multe motive, bineînțe­les. M‑am între­bat, cum prob­a­bil vă între­bați și voi, de ce până la începutul lui mai dom­nii par­la­men­tari ai UDMR nu au descoperit aceste motive și de ce nu s‑au plâns de ele la momen­tul apariției lor. Pen­tru că întreg doc­u­men­tul USL care fun­da­mentează prop­unerea de sus­pendare se referă la ultimii doi ani și jumă­tate, nu la niște eveni­mente recente. Răspun­sul e evi­dent: atunci UDMR era la guvernare și se bucura de avan­ta­jele ei.

Eu unul m‑am cam sătu­rat de jocul imoral pe care îl face acest par­tid, alipindu-se ba unei put­eri de stânga, ba de dreapta, cu evi­denta intenție de a obține avan­taje pen­tru minori­tatea pe care o reprez­intă. Nu neg, sunt efi­cienți și per­se­v­erenți, dar de la o vreme încoace – după ce au obținut ceea ce era firesc să obțină – mi se pare că au aban­do­nat intere­sele comu­nității în favoarea celor pro­prii. Tot mai des se aude despre afac­er­ile dubioase ale unor per­son­aje din acest par­tid, ba prin indus­tria forestieră, ba prin agri­cul­tură, ba naiba mai știe pe unde.

Între timp, pen­tru că tre­buie să-și jus­ti­fice exis­tența politică, îmi pare că UDMR mimează o susținere a autonomiei regionale maghiare – nici nu vor s‑o spri­jine pe față, pen­tru că s‑ar lua la harță cu partenerii de guvernare, nici nu afirmă clar că e o pre­tenție aiu­rită, pen­tru că totuși vor voturile secuimii. Ca să-și păstreze coez­i­unea elec­torală care le asig­ură prezența în par­la­ment, UDMR-iștii tre­buie să fie la guvernare. Doar așa pot face rost de mici priv­i­legii și de fon­durile alo­cate de la buge­tul de stat pen­tru a‑și ali­menta elec­toratul cu iluzia avan­ta­jelor pe care le pro­duce exis­tența lor. De îndată ce nu vor mai avea ce pune pe masa maghiaru­lui din Româ­nia, UDMR-iștii vor tre­bui să suporte crit­i­cile celor care le cereau să susțină explicit autono­mia region­ală secuiască, ale lui Las­zlo Tokes, care îi vânează de ani de zile. Ceea ce, prob­a­bil, le va fi fatal. Deși, tre­buie să recunosc, că maghiarii au dat întot­deauna dovadă de mult mai multă sol­i­dar­i­tate în jurul lid­er­ilor lor decât românii. Și pen­tru asta îi admir.

Vestea proastă pen­tru UDMR, con­fir­mată de rezul­tatele alegerilor locale, este că USL nu pare să aibă nevoie de par­tic­i­parea lor pen­tru o majori­tate. Ba dim­potrivă, dacă sunt lăsați în opoz­iție, pot fi folosiți drept cal de bătaie pen­tru even­tuale teme națion­al­iste, care să aducă put­erii laudele elec­torat­u­lui șovin. Con­cluzia e limpede: UDMR tre­buie să dea semne de colab­o­rare și suținere față de noua put­ere, căci poate așa vor fi totuși coop­tați la chi­ol­hanul bogaților, chiar dacă vor sta doar la masa muz­i­canților. Ei, acum chiar înțe­leg de ce sunt multe motive să‑l sus­pende pe Băs­escu…

PS. În aceeași situ­ație se găsește și UNPR, dar despre ăștia nu mer­ită să-mi răcesc gura, oricum sunt doar niște trasești politici…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu