Chestii, socoteli [3]

Dom­nul Antonescu a ajuns la Cotroceni. De acolo ne trans­mite să stăm cuminți că tre­aba e bună. L‑a chemat pe dom­nul Ponta, că nu se văzuseră de mult, ce‑i drept, a mai vor­bit și cu Băs­escu, l‑a chemat și pe ambasadorul SUA și pe guver­na­torul BNR. Adică e în tre­abă, omul… Dar cel mai mult mi‑a plă­cut că i‑a chemat pe șefii ser­vici­ilor secrete și le‑a dat indi­cații prețioase. Citez: le-am cerut să funcționeze nor­mal. Bravo, Crin­ule, așa te vrem, luceafărule! Cum le pui tu pe toate la punct…

Cât despre întâl­nirea cu Isărescu, fac pariu că i‑a cerut să arunce euro pe piață ca să oprească căderea leu­lui. Rămâne de văzut dacă BNR acționează la comandă politică…

* * *

Dom­nul Ponta schelălăie. Cică regretă modul în care i‑a răspuns can­ce­laru­lui Ger­maniei, Angela Merkel, afir­mând că nu ea votează pe 29 iulie. Nu e doar idiot, e și prost. Cum poate să-și imag­ineze că madam Merkel se apucă să facă afir­mații fără să știe care e situ­ația? Evi­dent că știe. Și dacă a spus ce a spus, a făcut‑o pen­tru că a vrut să dea un mesaj, nu să dialogheze cu un puțoi imberb.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Presa română și inter­națion­ală con­tinuă să vor­bească despre situ­ația noas­tră politică:

Frank­furter All­ge­meine Zeitung: Aşa grăit-au puciştii

BBC — Alarm over Romania's bit­ter Ponta-Basescu turf war

The Econ­o­mist — Is Roma­nia worse than Hun­gary?

Ade­vărul — Lid­erul PPE Joseph Daul refuză să‑l primească pe Vic­tor Ponta

* * *

Ban­cul zilei: cică Ponta a declarat că, după ce au reușit să‑l sus­pende pe Băs­escu în Par­la­ment, nu se mai țin șed­ințe de Guvern. Pen­tru că nu mai au despre ce să vor­bească.

* * *

Con­sil­iul Supe­rior al Mag­i­s­tra­turii afirmă răspi­cat că declar­ați­ile politice despre justiție depășesc cadrul nor­mal­ității. Asta vreau să aud — n‑o fi justiția per­fectă, dar dacă stă mereu în genunchi în fața politi­cie­nilor n‑o să fie nicio­dată lăsată să se ridice în picioare. Afir­mați­ile la tele­viz­iuni și în presă despre pre­su­puse aran­ja­mente ale justiției în favoarea unuia sau altuia tre­buie dovedite sau sancțion­ate.

* * *

Vă spuneam despre cum se obțin doc­tor­atele în Româ­nia. ProTv a făcut o anchetă cu cam­era ascunsă. Voila:


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu