Vocația demolării

Încerc să mă despart de subiectele politice și să-mi aduc aminte despre alte lucruri, dar în fiecare zi se întâm­plă lucruri care mă provoacă să le comentez. De pildă azi dom­nul Ponta a dat un inter­viu pen­tru Finan­cial Times, spunând: "Am venit la put­ere acum două luni, am pro­pus un pro­gram de reforme foarte clar (…) pen­tru a avea creștere eco­nom­ică și pen­tru a face reforme struc­turale. (…) Din păcate, și asta a con­dus la con­flic­tul din Par­la­ment, Președ­in­tele a acționat nu doar împotriva Guver­nu­lui, dar chiar și împotriva Par­la­men­tu­lui și am intrat într-un fel de blo­caj politic."

Dacă cineva a văzut un pro­gram de reforme pro­pus de Ponta să-mi zică și mie, pen­tru că eu unul rețin doar niște promi­si­uni haz­ar­date făcute când pre­lua guvernarea și-atât. În rest n‑a făcut decât să încerce să-și aroge toate pre­rog­a­tivele put­erii, inclu­siv reprezentarea la Con­sil­iul Europei, unde Curtea Con­sti­tuțion­ală i‑a spus că nu e tre­aba lui. Par­la­men­tul și Marga l‑au aju­tat să meargă el, iar la întoarcere ne‑a spus că crede că a reprezen­tat bine Româ­nia. Dom­nule Ponta ești idiot! Nu tre­buie să crezi, tre­bui să fii sigur că ai reprezen­tat bine Româ­nia. Alt­minteri nu ai ce căuta acolo.

Ponta este un mit­o­man înnăs­cut. De aceea nici nu înțelege care e prob­lema cu pla­giatul — față de min­ci­u­nile colos­ale pe care le toarnă zi de zi, ches­tia aia cu doc­tor­atul e floare la ure­che. Are o imensă sen­ină­tate când deb­itează gogorițe, însoțindu-le cu rân­je­tul ăla sat­is­fă­cut care parcă zice "te-am făcut". El știe că există o majori­tate stu­pidă care nu înțelege nimic din politică și căreia tre­buie să i te adresezi cu tupeu și sig­u­ranță de sine ca să te urmeze necondiționat. Nici măcar nu se obosește să con­stru­iască un mesaj pen­tru cei care pri­cep ceva, pen­tru el ăia nu există, nu con­tează decât ca sursă de taxe și impozite.

Am ajuns să avem doar vocația demolării. Clasa politică actu­ală e detesta­bilă. Dacă vrem să facem ceva însă, tre­buie să aducem oameni noi în peisaj, nu să‑i tot rotim pe aceiași, punându‑i la put­ere pe cei pe care îi urâm mai puțin azi. Dragii mei con­cetățeni, vă con­jur, opriți-vă din a vota con­tra cuiva! Indifer­ent cine ar fi acela. Tre­buie să începem să con­struim, nu să tot demolăm!

Îmi veți spune că e greu și că n‑aveți pe cine să votați pen­tru a con­strui. Iar eu am să vă ream­intesc că a con­strui e întot­deauna greu pen­tru că implică un proiect, o idee, prin­cipii și val­ori, iar a demola e mereu foarte sim­plu. Nu obser­vați că clasa politică folosește acest mecan­ism ca să dev­ină perenă? În primii ani de după '89 se stră­duiau să mimeze o ide­olo­gie, făceau niște sim­u­lacre de dez­ba­teri doc­trinare — acum nici măcar asta nu se mai obosesc. Cei din opoz­iție stau doar ca niște hiene răb­dă­toare și așteaptă să obosim de min­ci­u­nile și hoți­ile celor de la put­ere. Știu că vom pune mâna pe baros și‑i vom demola și atunci se vor putea instala ei pe locurile vacante.

Haideți să con­struim val­o­rile și prin­cipi­ile pe care le dorim  respec­tate în țara asta și să le impunem cla­sei politice — există și instru­mente civice, dacă nu găsim o for­mați­une politică care să ne susțină demer­surile. Dar nu-mi dați un președ­inte cabotin și un prim-ministru mit­o­man, doar pen­tru că v‑ați sătu­rat de mari­narul mito­can. Nu mai înlocuiți un rău cu alt rău. Asta facem de douăzeci de ani — nu vă ajunge?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu