Adevărul despre Odessa

Aș vrea să văd doc­u­men­tarul lui Florin Iepan — Odessa — dar n‑am idee unde să‑l găs­esc. Am bân­tuit prin toate cot­loanele inter­ne­tu­lui pe care le cunosc, dar nici urmă. Nu am dat decât de trailer-ul de mai jos, care mă incită și mai mult să văd fil­mul. De ce? Pen­tru că mă intere­sează ade­vărul despre subiec­tul Holo­caus­tu­lui din Româ­nia, vreau să știu cât de vino­vați sun­tem și pen­tru că am această teorie că nu vom putea nicio­dată merge mai departe, nu vom putea evolua ca popor, nu ne vom putea cristal­iza ca soci­etate civ­i­lizată, până când nu facem pace cu tre­cu­tul nos­tru, până când nu ne uităm în oglindă și recunoaștem ero­r­ile pe care le-am făcut. Nu noi am făcut acele greșeli, nu gen­er­ați­ile care trăi­esc azi, ci înain­tașii noștrii. Dar nepăsarea noas­tră nu face decât să ne sol­i­darizeze cu ei.

Der Spiegel scrie de curând un arti­col despre insuc­ce­sul lui Florin Iepan în a intro­duce această temă de dis­cuție în soci­etatea românească, amintind de cul­tul lui Antonescu pe care mulți români încă îl mai prac­tică. La noi au apărut câteva arti­cole răzlețe, mai mult cu titlu de sen­za­țional, în stilul "uite pen­tru ce ne crit­ică ger­manii, click aici". Dar dacă vreți mai multe infor­mații despre masacrul de la Odessa, găsiți aici. Și prob­a­bil în multe alte arti­cole pe inter­net.

Nu știu dacă sesizați cele două ironii ale întâm­plării. Prima este că crit­i­cile vin din­spre ger­mani — ceilalți vino­vați de Holo­caust — care au reușit să-și accepte vina în al doilea război mon­dial și care își educă fiecare gen­er­ație în spir­i­tul asumării aces­tei respon­s­abil­ități istorice, toc­mai ca ea să nu se mai repete. A doua e că pub­li­cația care crit­ică poartă numele de Oglinda (Der Spiegel), adică exact ceea ce noi refuzăm să privim pen­tru a ne vedea ade­vărata față.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Augustin Moga

    Un doc­u­men­tar despre subiect (dar nu cel pe care‑l cauți) poate fi văzut acilea: http://asa.zamo.ca/2010/10/video-documentarul-holocaustului.html

    • Sorin Sfirlogea

      Mulțam. Apropo, am văzut Car­nage. Excepțional. Mer­ită un post. Dar mai tre­buie să‑l diger. Poate chiar să‑l mai văd o dată. Urmează Sleuth.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu