Adevărul despre Odessa

Aș vrea să văd docu­men­ta­rul lui Flo­rin Iepan – Odessa – dar n‐am idee unde să‐l găsesc. Am bân­tuit prin toate cotloa­nele inter­ne­tu­lui pe care le cunosc, dar nici urmă. Nu am dat decât de trailer‐ul de mai jos, care mă incită și mai mult să văd fil­mul. De ce? Pen­tru că mă inte­re­sează ade­vă­rul des­pre subiec­tul Holo­ca­us­tu­lui din Româ­nia, vreau să știu cât de vino­vați sun­tem și pen­tru că am această teo­rie că nu vom putea nici­o­dată merge mai departe, nu vom putea evo­lua ca popor, nu ne vom putea cris­ta­liza ca soci­e­tate civi­li­zată, până când nu facem pace cu tre­cu­tul nos­tru, până când nu ne uităm în oglindă și recu­noaș­tem ero­rile pe care le‐am făcut. Nu noi am făcut acele gre­șeli, nu gene­ra­ți­ile care tră­iesc azi, ci îna­in­ta­șii noș­trii. Dar nepă­sa­rea noas­tră nu face decât să ne soli­da­ri­zeze cu ei.

Der Spie­gel scrie de curând un arti­col des­pre insuc­ce­sul lui Flo­rin Iepan în a intro­duce această temă de dis­cu­ție în soci­e­ta­tea româ­nească, amin­tind de cul­tul lui Anto­ne­scu pe care mulți români încă îl mai prac­tică. La noi au apă­rut câteva arti­cole răz­lețe, mai mult cu titlu de sen­zațio­nal, în sti­lul "uite pen­tru ce ne cri­tică ger­ma­nii, click aici". Dar dacă vreți mai multe infor­ma­ții des­pre masa­crul de la Odessa, găsiți aici. Și pro­ba­bil în multe alte arti­cole pe inter­net.

Nu știu dacă sesi­zați cele două iro­nii ale întâm­plă­rii. Prima este că cri­ti­cile vin din­spre ger­mani – cei­lalți vino­vați de Holo­ca­ust – care au reu­șit să‐și accepte vina în al doi­lea răz­boi mondial și care își educă fie­care gene­ra­ție în spi­ri­tul asu­mă­rii aces­tei res­pon­sa­bi­li­tăți isto­rice, toc­mai ca ea să nu se mai repete. A doua e că publi­ca­ția care cri­tică poartă numele de Oglinda (Der Spie­gel), adică exact ceea ce noi refu­zăm să pri­vim pen­tru a ne vedea ade­vă­rata față.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Augustin Moga

  Un docu­men­tar des­pre subiect (dar nu cel pe care‐l cauți) poate fi văzut aci­lea: http://asa.zamo.ca/2010/10/video-documentarul-holocaustului.html

  • Sorin Sfirlogea

   Mul­țam. Apropo, am văzut Car­nage. Excep­țio­nal. Merită un post. Dar mai tre­buie să‐l diger. Poate chiar să‐l mai văd o dată. Urmează Sle­uth.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu