Rândunica și ghioceii

Zic unii că retragerea rușilor de Mechel nu e întâm­plă­toare. Pe lângă prob­lema socială cre­ată — care nu e chiar mică — mai vine și aver­tis­men­tul lansat ieri de Băs­escu, cum că ne-am putea trezi cu indus­tria tăi­ată în bucăți și vân­dută la fier vechi. În fond cine poate împied­ica un pro­pri­etar de fab­rică să facă asta, de vreme ce trăim într-un stat demo­c­ra­tic unde pro­pri­etatea este garan­tată? Uitați-vă la Petrom, după trei ani de chel­tu­ieli de con­ser­vare a Arpechimu­lui a început să spună apăsat că îl des­face în bucăți și îl vinde.

Mai mult decât atât, cică nici protestele împotriva exploatării gazelor de șist nu sunt chiar așa de întâm­plă­toare. Demon­strați­ile de la Bâr­lad, unde vreo zece mii de oameni au ieșit în stradă să se declare scan­dal­izați de tehnolo­gia asta, par coborâte dintr-un alt film. Cum de i‑a lovit pe moldoveni dintr‑o dată spir­i­tul civic și sol­i­dar­i­tatea socială, ca să se mobi­lizeze la așa man­i­fes­tație? Într‑o Românie unde nimănui nu‑i pasă decât de sine și e prac­tic imposi­bil să aduni mai mult de cinci sute de oameni (fără să‑i plătești) într-un oraș pre­cum Bucureștiul, a scoate un oraș întreg în stradă pare cel puțin ciu­dat. Nu mai spun că ati­tudinea obiș­nu­ită a românu­lui este să ignore riscurile dacă în felul ăsta ies niște bani. Vezi Roșia Mon­tană.

Printr‑o neaștep­tată core­lație cu ceea ce se petre­cea la Bâr­lad, Hilary Clin­ton, care par­tic­ipa anul tre­cut la Dublin la o reuni­une inter­naţion­ală, aver­tiza că Rusia lui Putin vrea să reso­vi­etizeze regiunea, adică să îşi recapete zonele de influ­enţă pier­dute în 1989. Nu prea a obser­vat nimeni această declar­ație. Și nici nu a legat‑o nimeni în vreun fel de adno­tarea de pe Face­book a lui Mircea Pașcu — lider PSD impor­tant, fost min­istru al apărării — care spunea că episo­dul sus­pendării lui Băs­escu ar fi parte a raboiu­lui strate­gic din­tre SUA și Ger­ma­nia pe de o parte șî Rusia pe altă parte. Makes you think… isn't it?

Proiec­tul South­Stream ocolește Româ­nia prin Ungaria și Ser­bia, care au încheiat înțelegeri directe cu Rusia. Bul­garia avea un guvern de dreapta care nu se declara în favoarea proiec­tu­lui — brusc au apărut niște proteste de stradă și guver­nul bul­gar a căzut! Iar de curând Vocea Rusiei l‑a ata­cat put­er­nic pe George Maior — direc­torul SRI, care a dat de curând un inter­viu mult mai explicit decât până acum, lăsând să se înțe­leagă multe în spatele cuvin­telor sale. Fraza finală a celor de la Vocea Rusiei e cel puțin bizară, dacă nu îngri­joră­toare: "Sofia a fost prima rân­dunică a primăverii europene, rămâne de văzut când vor înflori ghio­ceii de la Bucureşti."

Să fie toate astea doar coin­ci­dențe?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu