Sunt se­rios în­gri­jo­rat că ar­mata ro­mână ar pu­tea fi for­mată ex­clu­siv din re­tar­dați min­tali. Ca și anul tre­cut, iar a fost ne­voie de re­pe­ti­ție la de­fi­la­rea de 1 de­cem­brie. Și iar a fost un dez­as­tru în oraș, un tra­fic in­fer­nal și un mi­lion de nervi con­su­mați ca să ajungi de aici până mai în­colo. Sti­mați mi­li­tari ro­mâni, Ar­cul de Tri­umf nu s‑a mu­tat, e tot acolo, cră­că­nă­tura de sub el e tot cât o știți, nici mai largă, nici mai strâmtâ, iar șo­seaua Ki­se­leff nu s‑a lun­git. Ce mama dra­cu­lui tre­buie să re­pe­tați? Mer­sul pe stradă? Nu sun­teți în stare să mer­geți drept înainte?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Eu cred ca ar­mata nu‑i for­mata, sau mai exact con­dusa, nu­mai de re­tar­dati min­tal. Pro­blema cu re­pe­ti­ti­ile are ca­uze ”com­plexe”. Tine de in­ca­pa­ci­ta­tea noas­tra ge­ne­rala de a or­ga­niza lu­cruri prin so­lu­tii sim­ple. Am mai spus‑o: Di­fe­renta din­tre noi si nemti este ca noi ga­sim so­lu­tii com­pli­cate la pro­bleme sim­ple iar ei ga­sesc so­lu­tii sim­ple la pro­bleme complicate.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.